W konkursie na projekt budowy domu studenckiego na kampusie Służewiec wpłynęło 15 prac. Od 20 grudnia ocenia je sąd konkursowy. O tym, które z pracowni zostaną zaproszone do negocjacji, dowiemy się 29 stycznia. Budowa akademika jest jedną z inwestycji programu wieloletniego.

W nowym akademiku na Służewcu będzie 300 miejsc. Będą one przeznaczone przede wszystkim dla studentów, doktorantów i naukowców wizytujących z zagranicy. Stworzenie miejsca do mieszkania dla obcokrajowców zachęci ich do przyjazdu na UW i przyczyni się do zwiększenia umiędzynarodowienia uczelni.

 

Oprócz pokoi mieszkalnych, w budynku będą pokoje do pracy cichej i pracy w grupach, kuchnie, świetlica, pralnia oraz sala ćwiczeń. Obiekt będzie przystosowany do osób niepełnosprawnych. Budynek ma stanąć do 2021 roku. Koszt inwestycji to 55 mln zł.

 

Do 17 grudnia architekci zgłaszali propozycje opracowań konkursowych. O tym, którzy z nich mają szansę na zaproszenie do negocjacji i realizację projektów, zdecyduje sąd konkursowy w składzie:

  • przewodniczący: arch. Wojciech Kotecki, przedstawiciel SARP,
  • zastępca przewodniczącego: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW,
  • sędzia referent: arch. Dorota Sawicka, przedstawiciel SARP,
  • Anna Giza-Poleszczuk, przedstawiciel UW,
  • Kazimierz Łatak, przedstawiciel SARP,
  • Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW,
  • Ewa Rudnicka, przedstawiciel UW,
  • Michał Sikorski, przedstawiciel UW,
  • Mariusz Tenczyński, przedstawiciel SARP.

Pracownia, która zajmie pierwsze miejsce, otrzyma 30 tys. zł, drugie miejsce – 20 tys. zł, a trzecie miejsce – 15 tys. zł (kwoty netto). Regulamin konkursu przewiduje także wyróżnienia pieniężne dla nie więcej niż dwóch pracowni, które przygotowały opracowania konkursowe, w wysokości 10 tys. zł.

 

Nowe zespoły użytkowników

W tym miesiącu prace rozpoczęły zespoły użytkowników dla dwóch inwestycji – przebudowy budynku przy ul. Szturmowej 4 oraz przebudowy budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu. Rolą zespołów użytkowników jest reprezentowanie społeczności, która zasiedli inwestycję. Zespoły wypracowują rekomendacje, które trafiają do decydentów oraz architektów prowadzących inwestycje – dzięki temu jest im łatwiej zrozumieć potrzeby jednostek, dla których przygotowywany jest budynek.

 

Zarządzenie nr 132 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

 

Zarządzenie nr 124 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”