Otwarcie Centrum Współpracy i Dialogu

24 września odbyło się otwarcie nowej jednostki UW – Centrum Współpracy i Dialogu, która będzie platformą współpracy i komunikacji uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Otwarciu Centrum towarzyszyła debata poświęcona roli uczelni w kształtowaniu jakości życia publicznego. Powstanie CWiD wpisuje się w cele programu wieloletniego. Centrum Współpracy i Dialogu jest nową jednostką UW powołaną w celu promowania … Czytaj dalej Otwarcie Centrum Współpracy i Dialogu