6 czerwca została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a firmą Hochtief Polska S.A na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach II etapu realizacji budynku przy ul. Dobrej 55, największej inwestycji programu wieloletniego. Wartość umowy wynosi blisko 165 mln złotych.

Przetarg na wykonanie robót budowlano–montażowych w ramach II etapu inwestycji przy ul. Dobrej 55 rozstrzygnięto w kwietniu. Umowa o wartości blisko 165 mln zł została podpisana między władzami Uniwersytetu Warszawskiego a generalnym wykonawcą 6 czerwca. Okres realizacji umowy przewidziano na 30 miesięcy.

 

Największa inwestycja

II etap budowy budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Dobrej 55 jest największą inwestycją programu wieloletniego zarówno pod względem powierzchni, jak i nakładów finansowych, a podpisana umowa jest największą od lat tego rodzaju umową zawartą przez Uniwersytet Warszawski.

Powierzchnia całkowita budynku wynosi blisko 28,7 tys. m2. Nowy budynek zostanie połączony z wybudowanym w ramach I etapu obiektem, z którego studenci Wydziałów Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej korzystają już od 2012 roku. W gmachu tym odbyło się także uroczyste podpisanie umowy.

 

– Powstanie budynek, który stanie się jednym z najważniejszych nowych obiektów na Uniwersytecie Warszawskim. Budowa będzie miała także znaczenie dla społeczności Warszawy. Nasze budynki odwiedzają również osoby, które na co dzień nie są związane z uczelnią. Dzięki realizacji inwestycji zmieniamy także charakter całej dzielnicy – podkreślił rektor UW, prof. Marcin Pałys.

 

Nowa przestrzeń do pracy

W ramach drugiego etapu powstanie budynek z 4 kondygnacjami naziemnymi i 2 podziemnymi. Poza pomieszczeniami dydaktycznymi obiekt będzie zawierał przestrzeń biblioteczną, administracyjną, socjalną, gastronomiczną, higieniczno-sanitarną oraz techniczną. W części podziemnej będzie garaż. Na dachu zaplanowano ogród oraz miejsca spacerowe i wypoczynkowe.

 

–Staraliśmy się tak zaprojektować budynek, żeby nie przytłaczał swoją bryłą okolicy. Drugi etap uwzględnia wprowadzone zmiany zgodnie z sugestiami społeczności uczelni. Z całą pewnością spowoduje to, że obiekt będzie bardziej otwarty – mówiła podczas uroczystości podpisania umowy prof. Ewa Kuryłowicz, wiceprezes pracowni Kuryłowicz & Associates.

 

Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków pracy dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie lingwistyki i filologii.

 

Oddanie budynku do użytku planowane jest w roku 2022. Dokumentację projektową I i II etapu inwestycji wykonała pracownia Kuryłowicz and Associates Sp. z o.o.

 

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” to kompleksowy program rozwoju uczelni. Jego głównym celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych.

 

Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. W sumie przez 10 lat Uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji. Budżet programu to blisko 1 mld złotych.