Zakończono przebudowę części wschodniej budynku przy Al. Ujazdowskich 4. W gmachu tym zlokalizowane będą m.in. biura nowej jednostki UW – Centrum Współpracy i Dialogu. Jest to kolejna, po przestrzeni sportowej w podziemiach BUW, zrealizowana inwestycja programu wieloletniego.

Rewitalizacja i modernizacja gmachu Obserwatorium Astronomicznego przy Al. Ujazdowskich 4 obejmowała dwie części budynku. Zakończona właśnie część wschodnia inwestycji realizowana była w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, natomiast zrealizowana wcześniej część zachodnia budynku została przebudowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

W części wschodniej gmachu przy Al. Ujazdowskich zlokalizowane będą biura nowej jednostki UW – Centrum Współpracy i Dialogu, platformy współpracy i komunikacji uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W budynku znajdować się będą także pomieszczenia biurowe i warsztatowe Ogrodu Botanicznego UW. Z nowej przestrzeni pracownicy UW będą mogli korzystać już wkrótce – właśnie trwają przeprowadzki biur, instalowane jest także ostatnie wyposażenie.

 

Inwestycja zrealizowana w ramach programu wieloletniego obejmowała pawilon wschodni oraz łącznik, wraz z pomieszczeniami piwnicznymi i poddaszem. Powierzchnia użytkowa budynku to prawie 1,3 tys. m. kw., a całkowita blisko 2,1 tys. m. kw. Wartość inwestycji wynosi łącznie 7,6 mln złotych. Prace remontowo-budowlane trwały rok. Za ich przebieg odpowiedzialna była firma MTM Budownictwo Sp. z o.o. Projekt przestrzeni przygotowała pracownia „GID Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński”.

 

Przebudowa części wschodniej gmachu przy Al. Ujazdowskich 4 jest drugą zakończoną inwestycją programu wieloletniego. 30 października w podziemiach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się otwarcie nowej przestrzeni sportowej, z której korzystać będą studenci i pracownicy UW. Jest to pierwszy tego rodzaju wielofunkcyjny obiekt sportowy Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Więcej informacji na temat tej inwestycji znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/powstala-nowa-przestrzen-sportowa-w-podziemiach-buw/

 

O programie wieloletnim

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” to kompleksowy program rozwoju uczelni. Jego głównym celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Budżet programu to blisko 1 mld złotych. W sumie przez 10 lat Uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji.