25 maja władze Uniwersytetu Warszawskiego podpisały umowę z firmą Mostostal Warszawa S.A. na wykonanie prac budowlano-montażowych dla budowy gmachu Wydziału Psychologii na Ochocie. To druga największa inwestycja programu wieloletniego. Wartość umowy wynosi 138,9 mln zł.

„Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” jest drugą największą inwestycją programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, zarówno pod względem powierzchni, jak i nakładów finansowych. Nowy budynek, z którego korzystać będą studenci i pracownicy Wydziału Psychologii, powstanie w obrębie ulic Żwirki i Wigury, Banacha oraz Pasteura.

 

Postępowanie przetargowe, dotyczące wyboru generalnego wykonawcy prac budowlano-montażowych, rozstrzygnięto 30 kwietnia. Umowa z firmą Mostostal Warszawa S.A. o wartości 138,9 mln zł obejmuje okres 30 miesięcy.

 

Nowa przestrzeń do pracy i nauki

Na terenie kampusu Ochota powstanie budynek o 8 kondygnacjach; 6 naziemnych i 2 podziemnych. Jego powierzchnia całkowita wyniesie 26,6 tys. m². Wewnątrz zaprojektowano łącznie 30 sal dydaktycznych: wykładowych, seminaryjnych, komputerowych; pomieszczenia do pracy cichej oraz aulę, w której będą mogły odbywać się wykłady i spotkania z udziałem blisko 400 osób. W gmachu znajdować się będą także laboratoria dostosowane do prowadzenia badań indywidualnych i grupowych w dziedzinie nauk psychologicznych. Przed budynkiem zaplanowano parking dla rowerów, a na dachu ogród społecznościowy typu urban farming.

 

Możliwość dzielenia pomieszczeń za pomocą ścian przesuwnych pozwoli na dostosowanie obiektu do zmieniających się potrzeb jego użytkowników. Projekt przewiduje również m.in. zastosowanie rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, np. energooszczędne instalacje elektryczne, wykorzystanie systemów odzyskiwania energii cieplnej i odnawialnych źródeł energii.

 

Możliwość prowadzenia badań interdyscyplinarnych

–  Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków pracy dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Psychologii, a także prowadzenie badań interdyscyplinarnych, łączących np. psychologię z informatyką, biologią lub fizyką – nowy gmach powstanie w pobliżu wydziałów i jednostek uniwersyteckich, prowadzących badania i kształcenie w obszarze nauk ścisłych – podkreślał prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Dokumentację projektową inwestycji wykonała pracownia Piotr Bujnowski Architekt. Współautorem projektu jest pracownia Projekt Praga. Oddanie budynku do użytku planowane jest w roku 2023. Pierwsze zajęcia odbędą się w nim w roku akademickim 2023/2024.

 

Uroczyste podpisanie umowy Uniwersytetu z firmą Mostostal Warszawa S.A. odbyło się 25 maja w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego. W uroczystości uczestniczyli m.in. prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW oraz wiceprezes zarządu firmy Mostostal, Jorge Calabuig Ferre.

 

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” to kompleksowy program rozwoju uczelni. Jego głównym celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie UW >>