Zakończyła się budowa drugiego etapu gmachu przy ul. Dobrej 55, przeznaczonego m.in. dla wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii. W środku wydzielono 92 sale dydaktyczne, 39 pomieszczeń naukowo-badawczych, 7 sal konferencyjnych, przestrzenie wypoczynkowe oraz salę multimedialną, która pomieści 150 osób. Rozpoczęcie zajęć w budynku planowane jest w nowym roku akademickim.

Z budynku korzystać będą studenci, doktoranci i pracownicy wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii, Ośrodka Studiów Amerykańskich UW oraz inne jednostki dydaktyczne w ramach przestrzeni ogólnouniwersyteckich.

 

– Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Dobrej 55 jest dotychczas największą inwestycją programu wieloletniego pod względem powierzchni i nakładów finansowych. Zastosowano w nim nowoczesne rozwiązania budownictwa ekologicznego. Poza pomieszczeniami dydaktycznymi w gmachu będą się również znajdować: przestrzeń biblioteczna, administracyjna, socjalna, gastronomiczna oraz techniczna. Co dla nas ogromnie ważne, jak każdy nowy budynek, który powstaje na naszej uczelni, również ten będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Prace budowlane, które rozpoczęły się w czerwcu 2019 roku, prowadziła firma Hochtief S.A. Dokumentację projektową I i II etapu inwestycji wykonała pracownia Kuryłowicz & Associates. Nadzór inwestorski prowadziła firma Arup Polska Sp. z o.o.

 

 

Nowa część gmachu przy ul. Dobrej 55 jest jedną z 16 inwestycji programu wieloletniego, kompleksowego planu inwestycyjnego uczelni. Budynek ma cztery kondygnacje naziemne i dwie kondygnacje podziemne. Jego powierzchnia całkowita wynosi blisko 28,7 tys. m², a użytkowa blisko 25 tys.m². To ponad dwa razy więcej niż pierwsza część budynku, powstała w 2012 roku.

 

Budynek został połączony funkcjonalnie i wizualnie z gmachem powstałym w I etapie. Na elewacji, tak samo jak w części pierwszej, położono blachę miedzianą od strony ul. Wiślanej oraz konstrukcję umożliwiającą dopływ świeżego powietrza z zewnątrz od ul. Browarnej i ul. Lipowej. Zastosowano rozwiązania energooszczędne, takie jak panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła.

 

W gmachu znajdować się będą m.in.: 92 sale dydaktyczne, 70 pomieszczeń administracyjnych, 39 pomieszczeń naukowo-badawczych, 7 sal konferencyjnych, a także przestrzenie wypoczynkowe dla studentów, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia biblioteczne oraz sala multimedialna, która może pomieścić ponad 150 osób. Na dachu znajduje się ogród, z którego widać panoramę lewobrzeżnej Warszawy. W części podziemnej zlokalizowano garaż.

 

W najbliższych miesiącach w budynku trwać będą prace wykończeniowe oraz zakup i montaż wyposażenia. Z nowych przestrzeni korzystać będzie można od roku akademickiego 2022/2023.