Uniwersytet Warszawski podpisał umowę z firmą MTM Budownictwo Sp. z o.o. na wykonanie prac budowlano-montażowych dotyczących rozbudowy Domu Studenckiego nr 5 przy ul. Smyczkowej. Realizacja inwestycji umożliwi polepszenie warunków zakwaterowania dla studentów oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni dla Wydawnictw UW. Wartość umowy wynosi ponad 15 mln złotych.

W ramach inwestycji, do Domu Studenckiego nr 5 przy ul. Smyczkowej na Służewcu, zostanie dobudowane skrzydło. Z górnych kondygnacji powiększonego budynku korzystać będą mieszkańcy akademika, natomiast dolne kondygnacje zostaną przeznaczone na potrzeby Wydawnictw UW.

 

Generalnym wykonawcą prac budowlano-montażowych w ramach inwestycji została firma MTM Budownictwo Sp. z o.o. Wybór wykonawcy poprzedził przetarg, w którym złożono 5 ofert. Wartość umowy wynosi ponad 15 mln złotych, a łączna wartość inwestycji to ponad 20 mln złotych. Umowa z wykonawcą została podpisana 26 lutego. Wkrótce przy ul. Smyczkowej ruszą prace budowlane, które potrwają 18 miesięcy. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca 2021 roku.

 

Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 jest jedną z inwestycji programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025″, kompleksowego programu rozwoju uczelni. Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego akademika, który rozszerzy możliwości zakwaterowania dla studentów z Polski i z zagranicy – w dobudowanym skrzydle zamieszka około 90 osób. Powstanie nowej siedziby Wydawnictw UW umożliwi popularyzację publikacji naukowych powstających na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Nowe skrzydło będzie miało 6 kondygnacji – 5 nadziemnych i 1 podziemną. Z pięter 1-4 korzystać będą mieszkańcy akademika, parter budynku przeznaczony będzie na pomieszczenia Wydawnictwa UW. W podziemiach gmachu znajdować się będą pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Powierzchnia całkowita budynku wyniesie blisko 2800 tys. m².

 

Koncepcję architektoniczną budynku przygotowała firma ARCHIGRAF Michał Brutkowski. Autorem projektu budowlanego oraz wykonawczego jest firma 4M Architekci Magdalena Kużela.

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” to kompleksowy program rozwoju uczelni. Jego głównym celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych.

 

Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. W sumie przez 10 lat Uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji. Budżet programu to blisko 1 mld złotych. W 2019 roku zakończono dwie inwestycje programu wieloletniego. W październiku ukończono przestrzeń sportową w podziemiach BUW a w listopadzie zakończyła się przebudowa budynku przy al. Ujazdowskich 4.