Uniwersytet Warszawski, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej domu studenckiego na kampusie na Służewcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 13 września.

„Budowa domu studenckiego na kampusie Służewiec” to nazwa konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszego projektu na budowę akademika na Służewcu. Konkurs jest otwarty i jednoetapowy.

 

Z akademika będą korzystać studenci polscy i zagraniczni. Przygotowanych zostanie ponad 300 miejsc. Oprócz różnorodnych pokoi mieszkalnych przystosowanych także dla osób niepełnosprawnych, w domu studenckim będą też m.in. pokoje do pracy w grupach, pokój do pracy cichej, kuchnie, świetlica, pralnia czy sala ćwiczeń.

 

Akademik będzie integralną częścią kampusu i uzupełnieniem istniejącej zabudowy.

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 13 września. Opracowania konkursowe będą przyjmowane do 17 grudnia. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 29 stycznia.

 

Konkurs realizowany jest w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. Program ma na celu wzmocnienie nauk humanistycznych i społecznych, zacieśnienie współpracy między wydziałami, ułatwienie współdziałania z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz sprzyjanie międzynarodowej wymianie akademickiej. Program przewiduje budowę nowych gmachów oraz wyremontowanie istniejących. Więcej informacji o programie >>

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie działu zamówień publicznych UW.