31 marca o godz. 14.00 odbędzie się transmisja online ogłoszenia wyników drugiego, końcowego etapu konkursu architektonicznego na projekt budynku przy ul. Bednarskiej 2/4. Z budynku korzystać będą wydziały Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Ekonomicznych. Inwestycja realizowana jest w ramach programu wieloletniego.

Celem inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunków naukowo–dydaktycznych dla studentów oraz pracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, rozproszonego dotychczas w kilku budynkach uniwersyteckich oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni dla pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych. Obiekt powstanie u zbiegu ulic Bednarskiej, Dobrej, Nowy Zjazd i Wybrzeże Kościuszkowskie i zostanie funkcjonalnie połączony z gmachem dawnych Łaźni Teodozji Majewskiej, dotychczasowej siedziby WDIB. Więcej informacji o inwestycji znajduje się w artykule w piśmie uczelni „UW”, nr 4/92, wrzesień 2019, s. 12.

 

Inwestycja realizowana jest w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, który jest kompleksowym programem rozwoju uczelni.

 

Organizatorami konkursu są Uniwersytet Warszawski i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap konkursu zakończył się w listopadzie 2019 roku. Złożono w nim 19 prac, z których 5 sąd konkursowy zakwalifikował do drugiego etapu. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie SARP.

 

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, wydarzenie odbędzie się bez udziału sądu konkursowego, przedstawicieli uczestników, publiczności i mediów. Ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie kopert autorskich przeprowadzi Marek Szeniawski, sekretarz sądu konkursowego. Autorzy najlepszych projektów otrzymają nagrodę pieniężną oraz zaproszenie do negocjacji.

Transmisja online

Transmisja online ogłoszenia wyników dostępna będzie na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich pod adresem: https://www.facebook.com/sarpzg.