Do 26 października można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na koncepcję architektoniczną budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej w Warszawie. Z inwestycji korzystać będą wydziały Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji oraz Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Budowa przy ul. Furmańskiej jest jedną z inwestycji programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

5 października został ogłoszony konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji przy ul. Furmańskiej. W nowym gmachu będącym częścią inwestycji, swoje siedziby będą miały wydziały Uniwersytetu Warszawskiego: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji oraz Wydział Socjologii. Do współużytkowania budynku w ramach bezpośredniej współpracy naukowej zaproszono także dwie jednostki Polskiej Akademii Nauk: Instytut Filozofii i Socjologii oraz Instytut Studiów Politycznych. Planowany budynek zlokalizowany zostanie na Powiślu, u zbiegu ulic: Furmańskiej, Dobrej, Karowej i Bednarskiej.

 

Realizacja nowoczesnej inwestycji, skupiającej ważne polskie ośrodki naukowo-badawcze w zakresie nauk społecznych, wzmacnia potencjał prowadzenia wspólnych transdyscyplinarnych i eksperymentalnych badań, tworzenia innowacji społecznych, uczestnictwa w międzynarodowych projektach, prowadzenia programowych i merytorycznych konsultacji czy wypracowywania rozwiązań na rzecz poprawy jakości życia obywateli.

 

W budynku przy ul. Furmańskiej zaplanowano Learning Center – zaawansowaną technologicznie pracownię, która wspierać będzie potencjał badawczy jednostek korzystających z gmachu. W obiekcie znajdować się będą również: nowoczesna czytelnia, miejsca do pracy, ogólnodostępne sale konferencyjne i pokoje socjalne. Rozpoczęcie prac budowlanych w ramach inwestycji planowane jest w 2023 r. Powierzchnia całkowita budynku szacowana jest na ok. 16.500 tys. m².

 

Zgodnie z wytycznymi funkcjonalno-użytkowymi, wypracowanymi w konsultacjach z przyszłymi użytkownikami, projekt budynku powinien posiadać elementy sprzyjające adaptacji pomieszczeń do różnych funkcji oraz integracji gmachu z otoczeniem, a także zawierać rozwiązania na rzecz energooszczędności. Obiekt będzie także dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Konkurs na projekt budynku

Organizatorami konkursu są Uniwersytet Warszawski i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać w terminie od 19 do 26 października 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w marcu 2021 r. Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Działu Zamówień Publicznych UW.

 

Spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi odbędzie się online 15 października o godz. 14.30 poprzez platformę Zoom (link do spotkania).

Więcej informacji o programie wieloletnim „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” znajduje się na stronie UW >>