W konkursie architektonicznym na koncepcję budynku przy ul. Bednarskiej 2/4, jury wyłoniło najlepsze projekty gmachu, z którego korzystać będą wydziały Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Ekonomicznych. Autorzy wyróżnionych projektów omówili swoje prace podczas dyskusji pokonkursowej online. Inwestycja jest częścią programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Nowy budynek naukowo-dydaktyczny, z którego korzystać będą wydziały Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Ekonomicznych powstanie na Powiślu, u zbiegu ulic Bednarskiej, Dobrej, Nowy Zjazd oraz Wybrzeże Kościuszkowskie.

 

Celem inwestycji przy ul. Bednarskiej 2/4 jest stworzenie odpowiednich warunków naukowo-dydaktycznych dla studentów oraz pracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – rozproszonego dotychczas w kilku budynkach uniwersyteckich – jak również stworzenie dodatkowej przestrzeni dla pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych. Inwestycja realizowana jest w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, kompleksowego programu rozwoju uczelni.

 

Różnorodne propozycje konkursowe

Uczestnicy dyskusji, która odbyła się 15 kwietnia przez internet, omawiali projekty zgłoszone w ramach zakończonego 31 marca konkursu architektonicznego. Zorganizowany przez Uniwersytet Warszawski i Stowarzyszenie Architektów Polskich konkurs na projekt budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przebiegał w dwóch etapach. Złożono w nim 19 prac, z których 5 sąd konkursowy zakwalifikował do drugiego etapu.

 

– Poziom konkursu był bardzo wysoki. Mimo ograniczeń wprowadzonych dla uczestników w pierwszym etapie, takich jak np. brak możliwości pokazania kolorowych wizualizacji, pracownie bardzo zagłębiły się w materię tego tematu – mówi Mateusz Świętorzecki, sędzia referent SARP.

 

Zadaniem pracowni architektonicznych było zaproponowanie budynku, który będzie sprzyjać większej otwartości uniwersytetu i wzmacnianiu interdyscyplinarności, a także będzie łatwo adaptowalny do zmieniających się potrzeb i struktury jednostek dydaktycznych. Zgodnie z wytycznymi funkcjonalno-użytkowymi projekt powinien posiadać elementy służące integracji z otoczeniem.

 

– Przygotowując wytyczne funkcjonalno-użytkowe pozostawiliśmy przestrzeń dla architektów, aby sami mogli zaproponować odpowiedź na część wyzwań związanych z potrzebami użytkowników nowego budynku. Propozycje pracowni były bardzo różnorodne – ocenia Michał Sikorski z Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW.

 

Wyróżnione pracownie

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła pracownia „BBGK Architekci sp. z o.o”, drugie miejsce przyznano pracowni „WXCA sp. z o.o.”. Trzecie miejsce zajęła pracownia „Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne sp. z o.o”. Jury przyznało także wyróżnienia dla pracowni „BDR Architekci sp. z o.o.” oraz pracowni „Tektura Barbara Kozielewska”.

 

Zwycięska praca nawiązuje do architektury istniejących gmachów kampusu oraz włącza zieleń do struktury budynku. Projekt został doceniony przez sąd konkursowy za połączenie z budynkiem dawnej Łazni Teodozji Majewskiej oraz układ przestrzenny, który zgodnie z koncepcją będzie mógł później ewoluować. W ocenie projektu podkreślono także aspekty związane z energooszczędnością i ekologią.

 

– Podchodząc do tego projektu, zakładaliśmy,że będziemy realizować ideę, która jest dla nas bardzo ważna – projektowanie budynków spełniających wymagania przyszłości. Zaproponowaliśmy projekt gmachu o strukturze otwartej na adaptację do nieznanych jeszcze dzisiaj potrzeb – podsumowuje Wojciech Kotecki, przedstawiciel pracowni „BBGK Architekci”.

 

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali kolejno 50 tys. zł, 35 tys. zł i 20 tys. zł (kwoty netto). Pracownia, która zajęła pierwsze miejsce otrzyma także zaproszenie do negocjacji. Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu znajduje się tutaj.

 

Dyskusja pokonkursowa odbyła się w trybie wideokonferencji. Zapis spotkania dostępny jest na stronie SARP.

 

Wystawa prac konkursowych

Wizualizacje wszystkich wyróżnionych prac, w tym opracowania zgłoszone w pierwszym etapie konkursu, dostępne są na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich pod adresem: http://www.sarp.org.pl.

Program wieloletni

Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 jest jedną z inwestycji programu wieloletniego. Głównym celem programu jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Budżet programu to blisko 1 mld złotych. Więcej informacji na temat programu wieloletniego >>