Do 22 października można składać wnioski w konkursie na koncepcję architektoniczną, która odnowi górny dziedziniec na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. W miejscu budynku poligraficznego ma stanąć nowy obiekt. Przebudowa dziedzińca jest jednym z elementów programu wieloletniego.

Konkurs ma wyłonić autorów projektu kameralnej przestrzeni dla pracowników administracyjnych UW. Budynek ma mieć 1300 m2 powierzchni. Swoje siedziby będą w nim miały jednostki uniwersytetu związane z umiędzynarodowieniem oraz Welcome Point, w którym studenci i pracownicy z zagranicy otrzymują wsparcie dotyczące pobytu na uniwersytecie (dziś WP mieści się na Małym Dziedzińcu).

 

W XIX wieku na górnym dziedzińcu znajdowały się stajnia, wozownia i oranżeria, które w czasie II wojny światowej zostały zniszczone, a potem rozebrane. Zakład poligraficzny stanął na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Dziś teren dziedzińca, z centralnym gazonem i okalającą go jezdnią, jest użytkowany jako parking.

 

Nowy budynek i zrewitalizowany dziedziniec mają uspójnić dotychczasową przestrzeń. Projektanci będą musieli zwrócić uwagę na zniwelowanie różnic wysokości terenu. Na parterze powinno się znaleźć miejsce na kawiarnię, a teren wokół budynku – ze starannie zaprojektowaną zielenią, kolumnadami, kamiennymi ławkami oraz amfiteatralnymi schodami – stać się miejscem spotkań studentów. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

„Projekt powinien mieć odpowiednią skalę i tektonikę, aby nawiązywał dialog ze znajdującymi się budynkami w jego najbliższym sąsiedztwie. Obiekty – Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Pałac Czetwertyńskich-Uruskich oraz nowa inwestycja – powinny w atrakcyjny i przyjazny dla użytkownika sposób kształtować pierzeję wewnętrznej uliczki kampusu. Obiekt będzie widoczny z centrum kampusu” – czytamy w dokumencie o wytycznych funkcjonalnych.

 

Organizatorami konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” są Uniwersytet Warszawski i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Nagrodą główną jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji. Termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu upływa 22 października. Opracowania można składać do 7 lutego. Wyniki poznamy 6 marca.

 

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie Działu Zamówień Publicznych UW.

 

15 października o godz. 16 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne.

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

– ustanowiony przez Radę Ministrów 3 listopada 2015 r.

– 1 mld zł na przemianę uniwersytetu

– 18 inwestycji – nowych i odnowionych budynków, które są narzędziami do osiągnięcia celów

– 6 celów: rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych, większe umiędzynarodowienie uczelni, rozwój programu kształcenia przez całe życie, rozwój przedsiębiorczości akademickiej, wspieranie innowacyjnych form kształcenia, podnoszenie jakości życia publicznego

więcej o programie >>