Dom studencki na Służewcu zaprojektuje pracownia Projekt Praga. Pierwsi studenci zamieszkają w nim w 2022 roku. Budowa akademika jest jedną z inwestycji programu wieloletniego.

Zakończyły się negocjacje toczące się po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego na koncepcję domu studenckiego na kampusie Służewiec. W ich wyniku podpisano umowę na prace projektowe z pracownią Projekt Praga, laureatem pierwszego miejsca w konkursie.

 

 

Prace obejmujące m.in. wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego będącego podstawą uzyskania pozwolenia na budowę i projektu wykonawczego zakończą się na jesieni 2020 roku. Umowa z projektantem obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych. Rozpoczęcie budowy planowane jest w II kwartale 2021 roku. Pierwsi studenci będą mogli zamieszkać w nowym akademiku zgodnie z planem od roku akademickiego 2022/2023.

 

Pracownia Projekt Praga zaproponowała bryłę na planie równoramiennego krzyża wpisującą się w istniejący kompleks terenów zielonych. Nowy budynek będzie miał ponad 6 tys. m. kw. powierzchni użytkowej. Znajdować się będzie w nim około 360 miejsc, a oprócz tego pokoje do pracy cichej i pracy w grupach, kuchnie, świetlica, pralnia oraz sala ćwiczeń. Obiekt będzie przystosowany do osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to 55 mln zł.

 

W nowym akademiku na Służewcu będą mieszkać m.in. obcokrajowcy studiujący i pracujący na UW. Budowa akademika ma przyczynić się do zwiększenia umiędzynarodowienia uczelni.

 

Umowa z pracownią Projekt Praga została podpisana 12 września. Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję architektoniczną domu studenckiego nastąpiło 29 stycznia. Łącznie wpłynęło do komisji konkursowej 15 opracowań. Drugie miejsce zajęła pracownia JEMS Architekci, a trzecie miejsce pracownia Analog Piotr Śmierzewski. Jury przyznało także wyróżnienia pracowni 4 AM Architekci (Tomasz Karpiński i Arkadiusz Wróblewski) oraz pracowni WXCA.

Budowa akademika jest jedną z inwestycji programu wieloletniego. Głównym celem programu jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. W sumie przez 10 lat Uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji. Budżet programu to blisko 1 mld złotych. Więcej informacji na temat programu wieloletniego znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/program-wieloletni-uniwersytet-warszawski-2016-2025/