Zakończył się konkurs architektoniczny na projekt budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4, z którego korzystać będą wydziały Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Ekonomicznych. Spośród nadesłanych projektów jury najwyżej oceniło propozycje pracowni „BBGK Architekci sp. z o.o”. Inwestycja jest częścią programu wieloletniego. Transmisja online debaty pokonkursowej odbędzie się 15 kwietnia o godz. 14.00.

Celem inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunków naukowo–dydaktycznych dla studentów oraz pracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, rozproszonego dotychczas w kilku budynkach uniwersyteckich oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni dla pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych. Obiekt powstanie u zbiegu ulic Bednarskiej, Dobrej, Nowy Zjazd i Wybrzeże Kościuszkowskie i zostanie funkcjonalnie połączony z gmachem dawnych Łaźni Teodozji Majewskiej, dotychczasowej siedziby WDIB.

 

W nowym budynku, poza salami wykładowymi i seminaryjnymi, powinny znaleźć się: specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne i badawcze, takie jak studia TV, radio i FOTO; Laboratorium Badań Medioznawczych; pracownie komputerowe; czytelnia; sale spotkań; pomieszczenia dla kół naukowych i organizacji studenckich; przestrzenie otwarte służące pracy i integracji; pomieszczenia socjalne, administracyjne, a także usługowe. Nowy budynek ma sprzyjać większej otwartości uniwersytetu i wzmacnianiu interdyscyplinarności, a także być łatwo adaptowalny do zmieniających się potrzeb i struktury jednostek dydaktycznych. Zgodnie z wytycznymi funkcjonalno-użytkowymi projekt powinien posiadać elementy wspierające innowacyjność oraz służące integracji z otoczeniem.

 

Nagrodzone pracownie

Pierwsze miejsce zajęła pracownia „BBGK Architekci sp. z o.o”, której projekt nawiązuje do architektury istniejących gmachów kampusu oraz włącza zieleń do struktury budynku. Projekt został doceniony przez sąd konkursowy za połączenie z budynkiem dawnej Łazni Teodozji Majewskiej oraz układ przestrzenny, który zgodnie z koncepcją będzie mógł później ewoluować. W ocenie projektu podkreślono także aspekty związane z energooszczędnością i ekologią.

 

Drugie miejsce przyznano pracowni „WXCA sp. z o.o.”. Trzecie miejsce zajęła pracownia „Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne sp. z o.o”. Jury przyznało także wyróżnienia dla pracowni „BDR Architekci sp. z o.o.” oraz pracowni „Tektura Barbara Kozielewska”.

 

Organizatorami konkursu są Uniwersytet Warszawski i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap konkursu zakończył się w listopadzie 2019 roku. Złożono w nim 19 prac, z których 5 sąd konkursowy zakwalifikował do drugiego etapu. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie SARP.

 

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali kolejno 50 tys. zł, 35 tys. zł i 20 tys. zł (kwoty netto). Pracownia, która zajęła pierwsze miejsce otrzyma zaproszenie do negocjacji. Wyróżnionym pracowniom sąd konkursowy złożony z przedstawicieli UW i Stowarzyszenia Architektów Polskich przyznał po 15 tys. zł netto.

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników odbyło się poprzez transmisję online na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zapis transmisji dostępny jest tutaj: https://www.facebook.com/sarpzg

 

Transmisja dyskusji pokonkursowej

15 kwietnia, o godz. 14.00 odbędzie się dyskusja pokonkursowa organizowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, podczas której omówione zostaną wyróżnione projekty. W zdalnej dyskusji wezmą udział m.in. członkowie sądu konkursowego oraz uczestnicy konkursu.

 

Transmisja spotkania online dostępna będzie na stronie SARP pod adresem: https://www.facebook.com/1756246377975936/

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Inwestycja realizowana jest w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, kompleksowego programu rzowoju uczelni:

  • ustanowiony przez Radę Ministrów 3 listopada 2015 r.
  • 1 mld zł na przemianę uniwersytetu
  • 18 inwestycji – nowych i odnowionych budynków, które są narzędziami do osiągnięcia celów
  • 6 celów: rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych, większe umiędzynarodowienie uczelni, rozwój programu kształcenia przez całe życie, rozwój przedsiębiorczości akademickiej, wspieranie innowacyjnych form kształcenia, podnoszenie jakości życia publicznego

 

więcej o programie >>