Trwa 10 spośród 18 inwestycji programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

W podziemiach BUW oraz w budynku przy Alejach Ujazdowskich 4 trwają prace budowlane, które powinny zakończyć się w najbliższe wakacje. W marcu poznamy wyniki konkursu architektonicznego na projekt budynku, który stanie na górnym dziedzińcu zabytkowego kampusu przy Krakowskim Przedmieściu. Z kolei przebudowa budynku Porektorskiego wymaga przeprowadzenia m.in. badań konserwatorskich. O postępach w realizacji inwestycji programu wieloletniego piszemy na łamach najnowszego numeru pisma „UW” (pdf).

W piśmie „UW” 1(89)/2019 przeczytać można podsumowanie postępów prac toczących się w ramach 10 inwestycji programu wieloletniego, a także artykuł o szczegółowych wynikach konkursu na projekt nowego domu studenckiego na Służewcu „Miasteczko akademickie na Służewcu” (pdf).

Program wieloletni – fakty i liczby
  • 3 listopada 2015 roku – uchwała Rady Ministrów o wsparciu rozwoju UW
  • cel główny: ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych, wzmocnienie międzynarodowej pozycji UW, zwiększenie wpływu uniwersytetu na otoczenie społeczne i gospodarcze
  • sposób osiągnięcia celów: stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju UW przez rozbudowę i modernizację infrastruktury uczelni
  • 18 inwestycji planowanych w ramach programu
  • 190 tys. m2 – powierzchnia nowych oraz zmodernizowanych budynków
  • 970 110 500 – budżet programu
  • 2016-2025 – lata realizacji programu