Gmach wydziałów Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UW przy ul. Dobrej 55 został uhonorowany Nagrodą Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy. Wyróżnienie przyznano w dwóch kategoriach: architektura użyteczności publicznej oraz za rozwiązania zapewniające dostępność 2021.

Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy przyznawana jest autorom ukończonych projektów i zrealizowanych wydarzeń architektonicznych, wyróżniających się najwyższym poziomem rozwiązań funkcjonalnych, przestrzennych, a także wyjątkowym znaczeniem społecznym i środowiskowym.

 

– Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Dobrej 55 jest dotychczas największą inwestycją programu wieloletniego pod względem powierzchni i nakładów finansowych. Nagroda jest docenieniem naszych działań na rzecz projektowania nowoczesnych i funkcjonalnych budynków, dostępnych dla osób z różnymi potrzebami. Co dla nas ogromnie ważne, jak każdy nowy budynek, który powstaje na naszej uczelni, również ten jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową – podkreśla prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Kandydatów do nagrody może zgłosić każdy mieszkaniec Warszawy, pracownie architektoniczne, projektanci, firmy deweloperskie, w tym także autorzy zgłaszanych obiektów. O tym, kto otrzyma wyróżnienie, decydują mieszkańcy Warszawy oraz jury konkursowe, którego członkami są specjaliści w zakresie architektury i urbanistyki:  m.in. Michał Olszewski, przewodniczący jury, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Marlena Happach, Architekt Miasta i dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, Magdalena Pios, przewodnicząca Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP.

 

Dobra 55 z dwoma nagrodami

Budynek Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 w 8. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy został wyróżniony w kategoriach: architektura użyteczności publicznej oraz za rozwiązania zapewniające dostępność 2021. Z budynku korzystają studenci, doktoranci i pracownicy wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii, Ośrodka Studiów Amerykańskich UW oraz innych jednostek w ramach przestrzeni ogólnouniwersyteckich.

 

– Chcemy, aby przestrzeń Uniwersytetu Warszawskiego była bardziej przyjazna dla społeczności akademickiej, a także dla środowiska. W gmachu zastosowano rozwiązania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, takie jak np. podjazdy i windy oraz rozwiązania związane z budownictwem ekologicznym i energooszczędnością. Wśród nich wymienić można m.in. instalację paneli fotowoltaicznych czy możliwość zdalnego sterowania klimatyzacją – mówi prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

 

Gmach zajmuje pas działki między ulicami: Dobrą, Lipową, Browarną i Wiślaną. W 2021 roku zakończyła się budowa drugiej części budynku, który został połączony funkcjonalnie z pierwszą częścią powstałą w 2012 roku. Otwarcie drugiej części gmachu, która jest jedną z największych inwestycji programu wieloletniego (kompleksowego planu rozwoju inwestycyjnego UW), odbyło się w maju 2022 roku.

 

„Inwestycję nagradzamy za harmonijne wkomponowanie nowoczesnej bryły w starą i nową zabudowę Powiśla, w wymagającej lokalizacji między Biblioteką Uniwersytecką a parkiem pod Skarpą Warszawską. Architekci chcieli zaprojektować przestrzeń i wnętrza, które dadzą wrażenie przebywania w przestrzeniach pełnych światła, z widokiem na zieleń niczym z ogrodowych altan i szklarni. To się udało. W budynku zastosowano różne rozwiązania energooszczędne. Panele fotowoltaiczne i pompy ciepła współpracują z gruntowym wymiennikiem ciepła. Budynek spełnia wszystkie kryteria projektowania uniwersalnego i łatwej dostępności dla wszystkich” – czytamy w uzasadnieniu jury.

 

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 42,6 tys. m², w tym ok. 25 tys. m² w nowo powstałej części gmachu. W budynku znajdują się m.in.: 92 sale dydaktyczne, 70 pomieszczeń administracyjnych, 39 pomieszczeń naukowo-badawczych, 7 sal konferencyjnych, a także przestrzenie wypoczynkowe dla studentów, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia biblioteczne oraz sala multimedialna, która może pomieścić ponad 150 osób. Na dachu znajduje się ogród, z którego widać panoramę lewobrzeżnej Warszawy. W części podziemnej zlokalizowano garaż. W gmachu zastosowano m.in. rozwiązania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, takie jak np. podjazdy i windy.

 

Dokumentację projektową pierwszego i drugiego etapu inwestycji wykonała pracownia Kuryłowicz & Associates. Prace budowlane prowadziła firma Hochtief S.A. Nadzór inwestorski prowadziła firma Arup Polska Sp. z o.o.

 

W konkursie brane były pod uwagę obiekty położone w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, których realizacja została zakończona w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Nagroda w 8. edycji konkursu została przyznana także m.in. w kategoriach: architektura komercyjna, architektura mieszkaniowa, nowe życie budynków oraz wydarzenie architektoniczne. Pozostałe nagrodzone realizacje to: Browary Warszawskie, Dom Ronalda McDonalda, Targowisko Bakalarska, modernizacja plaży Romantycznej w Wawrze oraz wystawa „Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz” (kategoria najlepsze wydarzenie 2021).