6 czerwca władze UW podpiszą umowę z firmą Hochtief Polska S.A. na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach II etapu realizacji budynku przy ul. Dobrej 55, największej inwestycji programu wieloletniego. Wartość umowy wynosi blisko 165 mln złotych.

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlano–montażowych w ramach II etapu inwestycji nastąpiło w kwietniu. Wartość umowy to blisko 165 mln zł. Okres realizacji umowy przewidziano na 30 miesięcy.

 

Drugi etap budowy budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Dobrej 55 jest największą inwestycją programu wieloletniego. Nowy budynek zostanie połączony z wybudowanym już w ramach pierwszego etapu obiektem, z którego studenci korzystają od 2012 roku. Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków pracy dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej  w zakresie lingwistyki i filologii.

 

Oddanie budynku do użytku planowane jest w roku 2022. Projekt architektoniczny I i II etapu inwestycji wykonała pracownia Kuryłowicz and Associates.

 

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

 

  • ustanowiony przez Radę Ministrów 3 listopada 2015 r.
  • 1 mld zł na przemianę uniwersytetu
  • 18 inwestycji – nowych i odnowionych budynków, które są narzędziami do osiągnięcia celów
  • 6 celów: rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych, większe umiędzynarodowienie uczelni, rozwój programu kształcenia przez całe życie, rozwój przedsiębiorczości akademickiej, wspieranie innowacyjnych form kształcenia, podnoszenie jakości życia publicznego

Więcej informacji o programie wieloletnim