Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” to kompleksowy program rozwoju uczelni, którego celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych. Program obejmuje budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków, z których korzystać będą studenci i pracownicy UW. Największą inwestycją programu wieloletniego jest budowa II etapu budynku przy ul. Dobrej 55. Na Powiślu trwają obecnie intensywne prace budowlane.

II etap budowy budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Dobrej 55 jest największą inwestycją programu wieloletniego zarówno pod względem powierzchni, jak i nakładów finansowych. Powierzchnia całkowita powstającego gmachu wyniesie blisko 28,7 tys. m2, a podpisana 6 czerwca 2019 roku umowa na wykonanie prac budowlano-montażowych o wartości 165 mln złotych jest największą od lat tego rodzaju umową zawartą przez Uniwersytet Warszawski. Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie nowoczesnej przestrzeni do pracy dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej wydziałów Neofilologii oraz Lingwistyki Stosowanej, a także innych jednostek.

 

Powstający budynek będzie posiadał 4 kondygnacje nadziemne i 2 podziemne. Poza pomieszczeniami dydaktycznymi obiekt będzie zawierał przestrzeń biblioteczną, administracyjną, socjalną, gastronomiczną, higieniczno-sanitarną oraz techniczną. W części podziemnej będzie garaż. Na dachu zaplanowano ogród oraz przestrzeń spacerową i wypoczynkową, która może być miejscem wytchnienia nie tylko dla członków społeczności UW, ale także dla mieszkańców Warszawy.

II etap budowy budynku przy ul. Dobrej 55:
 • największa inwestycja programu wieloletniego
 • 28,7 tys. m kw., powierzchni całkowitej budynku
 • 165 mln złotych wartości umowy na wykonanie prac budowlanych
 • 4 kondygnacje nadziemne i 2 podziemne

Inwestycja rozwija się dynamicznie, a jej pierwsze efekty można zobaczyć już teraz. Od początku prac budowlanych wykonano m.in. płytę fundamentową na poziomie -2, zakończono wykonanie stropów nad tym poziomem oraz rozpoczęto prace murowe na kondygnacjach podziemnych. Wcześniej wykonano m.in. gruntowe wymienniki pomp ciepła (65 odwiertów na głębokości 100 m), poziome odcinki instalacji pod płytą fundamentową oraz izolacje przeciwwilgociowe. Obecnie na placu budowy przy ul. Dobrej 55 trwają sukcesywne prace związane z powstawaniem konstrukcji żelbetowej budynku, wykonano już elementy II piętra.

 

W kolejnych miesiącach wykonane zostaną prace w zakresie konstrukcji nadziemia, prace elewacyjne i dekarskie, a także prace w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii. Po wykonaniu prac wykończeniowych, inwestycja zostanie połączona z I etapem budynku, z którego studenci Wydziałów Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej korzystają już od 2012 roku.

 

Zakończenie stanu surowego zamkniętego planowane jest w lutym 2021 roku, a całkowite zakończenie prac budowlanych nastąpi w listopadzie tego samego roku. Studenci i pracownicy UW z nowych przestrzeni będą mogli korzystać w 2022 roku.

 

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”:

Zakończone inwestycje:

 

 • BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych: pierwsza zakończona inwestycja programu wieloletniego; otwarcie obiektu i rozpoczęcie zajęć sportowych dla studentów i pracowników UW miało miejsce w październiku 2019 r. Więcej informacji >>
 • Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu: inwestycja zakończona w listopadzie 2019 r.; w budynku przy Al. Ujazdowskich 4 znajduje się siedziba Centrum Współpracy i Dialogu – nowej jednostki UW, będącej platformą współpracy i komunikacji uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Więcej informacji >>

 

Pozostałe realizowane inwestycje:

 

 • Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia): trwają prace projektowe, ich zakończenie planowane jest w sierpniu 2020 r. Więcej informacji >>
 • Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec: trwają prace projektowe, ich zakończenie planowane jest w październiku 2020 r. Więcej informacji >>
 • Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec): trwają prace projektowe, ich zakończenie planowane jest w lutym 2021 r. Więcej informacji >>
 • Przebudowa budynku Porektorskiego: nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, a także w postępowaniu na świadczenie usług Inwestora Zastępczego. Więcej informacji >>
 • Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe: pod koniec kwietnia tego roku rozpoczęły się prace projektowe, które potrwają ok. 12 miesięcy. Więcej informacji >>
 • Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4: pod koniec marca 2020 r. zakończył się konkurs na projekt budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Więcej informacji >>
 • Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw UW: trwają prace budowlane, których zakończenie jest planowane w sierpniu 2021 r. Więcej informacji >>