30 listopada na placu budowy gmachu Wydziału Psychologii na Ochocie odbyła się tzw. „wiecha” – budowlana tradycja uroczystego zawieszenia wieńca na budynku. W ten sposób podsumowano zakończenie konstrukcji całości obiektu, który powstaje w ramach programu wieloletniego, kompleksowego planu rozwoju uczelni. Społeczność UW będzie mogła korzystać z budynku od 2025 roku.

Budynek Wydziału Psychologii UW powstaje w obrębie ulic Żwirki i Wigury, Banacha oraz Pasteura w Warszawie. Znajduje się w pobliżu innych uniwersyteckich budynków na kampusie na Ochocie – m.in. gmachu Wydziału Biologii oraz domów studenta nr 1 i nr 2.

 

Uroczystość zawieszenia „wiechy”, która stanowiła symboliczne podsumowanie dotychczasowych prac i rozpoczęcie ostatniego etapu inwestycji, odbyła się 30 listopada. Wzięli w niej udział m.in.: prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, dr Ewa Gołębiowska, dyrektor programu wieloletniego, władze Wydziału Psychologii oraz przedstawiciele firmy Mostostal Warszawa S.A., generalnego wykonawcy inwestycji. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczenia m.in. auli, która w przyszłości pomieści niemal 400 osób.

 

– Budowa budynku Wydziału Psychologii UW jest drugą największą inwestycją programu wieloletniego pod względem powierzchni i nakładów finansowych. Nowa siedziba pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków pracy dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Psychologii. W gmachu znajdować się będą nowoczesne laboratoria dostosowane do prowadzenia badań indywidualnych i grupowych – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Prace budowlane rozpoczęły się w maju 2021 roku. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie ok. 21,2 tys. m². Wewnątrz zaprojektowano 35 sal, w tym m.in. wykładowych, seminaryjnych, komputerowych i warsztatowych oraz 45 pokojów spotkań (m.in. do prowadzenia badań oraz pracy cichej). W części podziemnej zaplanowano parking dla rowerów, a na dachu ogród społecznościowy typu urban farming.

 

– Gmach będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będzie także zawierał rozwiązania sprzyjające energooszczędności i ochronie środowiska, takie jak systemy odzyskiwania energii i moduły fotowoltaiczne – podkreśliła prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

 

 

Rozpoczął się ostatni etap prac budowlanych. Do tej pory wykonano szkielet żelbetowy całości budynku, który będzie posiadał 8 kondygnacji – 6 nadziemnych i 2 podziemne.

 

Wykonano węzeł cieplny, który umożliwi realizację prac wewnątrz budynku w okresie zimowym. Trwają prace murowe na wszystkich kondygnacjach nadziemnych, zaczęto także prace związane z wykonaniem elewacji, osadzeniem stolarki okiennej oraz świetlika nad patio. Na początku 2023 roku planowane jest rozpoczęcie prac instalacyjnych: sanitarnych i elektrycznych.

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016–2027” to kompleksowy program rozwoju uczelni. Jego głównym celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie UW >>