Zielone przestrzenie, modułowa konstrukcja umożliwiająca elastyczną aranżację wnętrz, rozwiązania na rzecz ekologii. Tymi cechami charakteryzuje się zwycięski projekt budynku przy ul. Furmańskiej. Spośród nadesłanych prac w zakończonym 12 marca konkursie architektonicznym jury najwyżej oceniło pomysł pracowni „Piotr Bujnowski – Architekt”. Inwestycja jest częścią programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

W nowym gmachu będącym częścią inwestycji, swoje siedziby będą miały wydziały Uniwersytetu Warszawskiego: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji oraz Wydział Socjologii. Do współużytkowania budynku w ramach bezpośredniej współpracy naukowej zaproszono także dwie jednostki Polskiej Akademii Nauk: Instytut Filozofii i Socjologii oraz Instytut Studiów Politycznych. Planowany budynek zlokalizowany zostanie na Powiślu, u zbiegu ulic: Furmańskiej, Dobrej, Karowej i Bednarskiej.

 

Realizacja nowoczesnej inwestycji, skupiającej ważne polskie ośrodki naukowo-badawcze w zakresie nauk społecznych, wzmacnia potencjał prowadzenia wspólnych transdyscyplinarnych i eksperymentalnych badań, tworzenia innowacji społecznych, uczestnictwa w międzynarodowych projektach, prowadzenia programowych i merytorycznych konsultacji czy wypracowywania rozwiązań na rzecz poprawy jakości życia obywateli. Rozpoczęcie prac budowlanych w ramach inwestycji planowane jest w 2023 r. Powierzchnia całkowita budynku szacowana jest na ok. 16.500 tys. m².

 

Nagrodzone projekty

Pierwsze miejsce zajęła pracownia „Piotr Bujnowski – Architekt”. „Praca ta w ocenie Jury w najlepszy sposób realizuje intencję integracji nowego obiektu z sąsiedztwem wykorzystując naturalny kontekst i poprzez zaproponowane rozwiązania projektowe podnosi jego walory zapraszając do współtworzenia życia akademickiego” – napisano w ocenie jury konkursu.

 

Autorzy projektu zaproponowali konstrukcję żelbetową. Zaprojektowana forma, dzięki modułowej konstrukcji pozwala na elastyczność aranżacji przestrzeni oraz rozbudowę budynku w przyszłości. Kolorystyka i styl planowanego budynku dostosowane są do istniejącej już zabudowy Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Projekt gmachu przewiduje również m.in. zastosowanie rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju i środowiska, takich jak: energooszczędne windy i maksymalizacja dostępu światła dziennego.

 

Drugie miejsce przyznano pracowni „Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.”. Trzecie miejsce zajęła pracownia „M.O.C. Architekci Sp. z o.o Sp. k.”. Jury przyznało także wyróżnienie uczestnikowi Babyn Michałowski Woźniak oraz pracowni „AMC – Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.”.

 

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali kolejno 50 tys. zł, 35 tys. zł i 20 tys. zł (kwoty netto). Pracownia, która zajęła pierwsze miejsce otrzyma zaproszenie do negocjacji, których celem jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Wyróżnionym pracowniom sąd konkursowy, złożony z przedstawicieli UW i Stowarzyszenia Architektów Polskich, przyznał po 15 tys. zł netto.

 

 

Organizatorami konkursu są Uniwersytet Warszawski i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Konkurs został ogłoszony 5 października 2020 r. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można było składać do 26 października 2020 r. a opracowania konkursowe do 11 lutego 2021 r. Złożono 27 opracowań. Ogłoszenie wyników odbyło 12 marca 2021 r. online. Zapis transmisji dostępny jest na Stronie Stowarzyszenia Architektów Polski na Facebooku: https://www.facebook.com/sarpzg.

 

Pracownia „Piotr Bujnowski – Architekt” jest także projektantem innej inwestycji programu wieloletniego – budynku dla nauk psychologicznych na Ochocie. Umowę z pracownią podpisano w październiku 2018 roku. Więcej informacji >>

Więcej informacji o programie wieloletnim „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” znajduje się na stronie UW >>