Pomiędzy ulicami Sulimy a Puławską w Warszawie powstaje siódmy dom studenta Uniwersytetu Warszawskiego, w którym będzie dostępnych ponad 380 miejsc dla studentów i doktorantów. Gmach charakteryzować się będzie nowoczesnymi i funkcjonalnymi wnętrzami, przestrzeniami sprzyjającymi integracji oraz rozwiązaniami proekologicznymi i służącymi dostępności architektonicznej. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do budynku w drugiej połowie 2024 roku. Na terenie inwestycji trwają ostatnie prace budowlane.

Budynek powstaje na kampusie UW na warszawskim Służewie. Główne wejście do akademika znajdować się będzie od ul. Sulimy, naprzeciwko hotelu uniwersyteckiego „Sokrates” oraz Domu Pracownika Naukowego UW.

 

Celem inwestycji jest stworzenie nowych miejsc zamieszkania dla społeczności akademickiej UW. W gmachu będą mieszkać studenci i doktoranci. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w marcu 2024 roku.

 

– Na Uniwersytecie Warszawskim stale pracujemy nad rozwiązaniami, dzięki którym możliwe jest zwiększenie liczby miejsc w akademikach, zarówno w ramach nowych inwestycji, jak i przez modernizację posiadanych już budynków. Nowy akademik będzie dostępny dla studentów już w wakacje 2024 roku. Sposób przydzielenia miejsc oraz koszty zamieszkania (wzorem pozostałych domów studenta UW) będą ustalane przez władze rektorskie i kanclerskie w porozumieniu z samorządem studentów – podkreśla prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

 

Aktualnie na placu budowy prowadzone są prace dotyczące wykończenia wnętrz. Realizowane są roboty budowlane związane z montażem podwieszanych sufitów, malowaniem, układaniem wykładzin, montażem zabudowy gipsowo-kartonowej oraz stolarki drzwiowej. Wykonano wszystkie przyłącza do budynku oraz uruchomiono węzeł cieplny. Rozpoczęto dostawę i montaż mebli. Na ukończeniu są również prace dotyczące elewacji. Prowadzone są także działania zewnętrzne związane z budową dróg dojazdowych, parkingów oraz zagospodarowaniem obszarów zieleni.

 

Budynek będzie mieć osiem kondygnacji – siedem naziemnych i jedną podziemną. Gmach będzie charakteryzować się prostą, nowoczesną formą, zaprojektowaną na planie czteroramiennym przypominającym wiatrak. Powierzchnia całkowita budynku wyniesie prawie 13 tys. m², a powierzchnia użytkowa prawie 6 tys. m². Budynek będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową. W gmachu zastosowano również rozwiązania proekologiczne, które wpisują się w działania UW na rzecz środowiska i klimatu określone w dokumencie „Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju” >>

 

– Budowany dom studenta, podobnie jak inne inwestycje Uniwersytetu Warszawskiego, to nie tylko miejsce zamieszkania, nauki i pracy, lecz również oaza harmonii z naturą. Zrównoważone rozwiązania wpisują się tutaj w codzienne życie, tworząc przyjazne środowisko zarówno dla ludzi, jak i dla planety. Rozpoczynając od energooszczędnych systemów oświetleniowych, parkingów dla rowerów, modułów fotowoltaicznych, aż po efektywną segregację odpadów, akademik staje się wzorcem ekologicznej funkcjonalności – mówi prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

Inwestycja w liczbach:

● Powierzchnia całkowita budynku: prawie 13 tys. m2;
● Powierzchnia użytkowa budynku: prawie 6 tys. m2;
● Planowana liczba mieszkańców: ponad 380;
● Liczba pokoi: 256;
● Planowany termin zakończenia robót budowlanych: marzec 2024;
● Planowany termin otwarcia: wrzesień 2024.

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”

Inwestycja jest częścią Program Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”, kompleksowego programu rozwoju uczelni, którego celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych. Program obejmuje budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków, z których korzystać będą studenci i pracownicy UW. Więcej informacji na temat Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2027” >>