Władze Uniwersytetu Warszawskiego podpisały umowę z firmą Mota-Engil Central Europe na wykonanie prac budowlano-montażowych dla budowy domu studenckiego na Służewcu. To jedna z inwestycji programu wieloletniego. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Podpisanie umowy odbyło się 2 grudnia w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW oraz przedstawiciele firmy Mota-Engil Central Europe: Marcin Podlecki, pełnomocnik firmy i Wiktor Jabłoński, dyrektor Pionu Technicznego i Handlowego – Budownictwo Kubaturowe.

 

Nowy dom studencki Uniwersytetu Warszawskiego powstanie w obrębie ulic Sulimy i Smyczkowej na Kampusie Służewiec. Będą w nim mieszkać studenci i doktoranci UW, w tym także obcokrajowcy studiujący i pracujący na uczelni. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do budynku w 2024 roku.

 

– To ważna inwestycja dla Uniwersytetu Warszawskiego, ponieważ dotyczy budowy akademika dla studentów i doktorantów. To jedyny akademik budowany od początku, który powstanie w ramach programu wieloletniego. Ponadto w programie wieloletnim przewidujemy dwie modernizacje domu studenta. Zależy nam, aby studenci i doktoranci mieli jak najlepsze warunki do mieszkania i nauki – mówił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

W gmachu znajdować się będzie ponad 130 pokoi, łącznie ponad 380 miejsc zakwaterowania. Oprócz tego zaplanowano: pokoje do pracy cichej i w grupach, kuchnie, świetlicę, pralnię oraz salę ćwiczeń. Obiekt będzie się składał z ośmiu kondygnacji: siedmiu naziemnych oraz jednej podziemnej, przeznaczonej na miejsca postojowe oraz pomieszczenia techniczne.

 

Gmach będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową. Będzie także zawierać rozwiązania związane z budownictwem ekologicznym, jak np. moduły fotowoltaiczne. Jego powierzchnia całkowita wyniesie prawie 13000 m2, a powierzchnia użytkowa prawie 5850 m2. Projekt gmachu wykonała pracownia Projekt Praga.

 

– Będziemy budowali w oparciu o najnowsze metody ochrony środowiska. Mam nadzieję, że ten projekt w sposób istotny wpłynie na rozwój Kampusu Służewiec, a także całego Uniwersytetu – podkreślała prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

 

Umowa z firmą Mota-Engil Central Europe obejmuje okres 24 miesięcy. Prace budowlane zakończą się w IV kwartale 2023 roku. Generalny wykonawca będzie także odpowiedzialny za wykończenie i wyposażenie pokoi, jak również za zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury.

 

Budowa akademika na Służewcu to jedna z inwestycji programu wieloletniego. Celem programu jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Budżet programu to blisko 1 mld złotych. Więcej informacji znajduje się na stronie UW >>