19 maja o godz. 10.00 w holu głównym odbędzie się uroczystość otwarcia II etapu budynku przy ul. Dobrej 55, największej inwestycji programu wieloletniego.

Budynek znajduje się na działce położonej pomiędzy ulicami Browarną, Lipową i Wiślaną na Powiślu w Warszawie. Został połączony z obiektem wybudowanym w pierwszym etapie inwestycji w 2012 roku.

 

Z budynku korzystać będą studenci, doktoranci i pracownicy: wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii, Ośrodka Studiów Amerykańskich UW oraz innych jednostek dydaktycznych w ramach przestrzeni ogólnouniwersyteckich.

 

– Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Dobrej 55 jest dotychczas największą inwestycją programu wieloletniego pod względem powierzchni i nakładów finansowych. Co dla nas ogromnie ważne, jak każdy nowy budynek, który powstaje na naszej uczelni, również ten będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Powierzchnia całkowita budynku wynosi blisko 28,7 tys. m², a użytkowa ok. 25 tys. m². To ponad dwa razy więcej niż pierwsza część budynku, powstała w 2012 roku. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 183 mln złotych.

 

– W gmachu zastosowano nowoczesne rozwiązania budownictwa ekologicznego. Zastosowano rozwiązania energooszczędne, takie jak: panele fotowoltaiczne, pompy ciepła współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła oraz zdalne sterowanie klimatyzacją. Garaż znajdujący się w budynku ogrzewany jest odzyskanym ciepłym powietrzem. Roślinność na dachu budynku podlewana jest wodą z deszczówki – podkreśla prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

 

 

Na elewacji, tak samo jak w części pierwszej, położono blachę miedzianą od strony ul. Wiślanej oraz konstrukcję umożliwiającą dopływ świeżego powietrza z zewnątrz od ul. Browarnej i ul. Lipowej.

 

W budynku znajdują się m.in.: sale dydaktyczne, pomieszczenia naukowo-badawcze, sale konferencyjne, przestrzenie wypoczynkowe oraz sala multimedialna, która pomieści 150 osób.

 

Dokumentację projektową I i II etapu inwestycji wykonała pracownia Kuryłowicz & Associates. Prace budowlane prowadziła firma Hochtief S.A. Nadzór inwestorski prowadziła firma Arup Polska Sp. z o.o.

Uroczystość otwarcia budynku

Uroczystość otwarcia budynku odbędzie się 19 maja (czwartek) o godz. 10.00 w holu głównym budynku (ul. Dobra 55 w Warszawie – róg ul. Browarnej i ul. Lipowej).

O programie wieloletnim

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016–2027” to kompleksowy program rozwoju uczelni. Jego celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Budżet programu to blisko 1 mld złotych. Więcej informacji o programie wieloletnim znajduje się na stronie UW >>