Koncepcję architektoniczną górnego dziedzińca kampusu przy Krakowskim Przedmieściu przygotuje pracownia 22 Architekci. Z budynku, który powstanie w tym miejscu korzystać będą jednostki administracji UW, a teren zielony wokół nowego gmachu stanie się miejscem spotkań dla studentów. Inwestycja jest częścią programu wieloletniego.

Pracownia 22 Architekci zaprojektuje gmach, który powstanie na górnym dziedzińcu, w miejscu przeznaczonego do zburzenia pawilonu poligraficznego. Architekci zaproponowali budynek o prostej formie, stanowiący uzupełnienie historycznej architektury kampusu. Gmach będzie miał dwie kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Zielone otoczenie budynku posłuży jako miejsce spotkań dla studentów.

 

W nowym budynku będą miały siedziby jednostki administracji UW, które zajmują się wsparciem kandydatów na studia oraz odpowiadają za obsługę obcokrajowców.

 

 

Wybrana pracownia odpowiedzialna będzie  m.in. za przygotowanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego i projektu wnętrz. Prace budowlane w ramach inwestycji rozpoczną się prawdopodobnie w wakacje 2021 roku, a na jesieni 2022 roku do nowych przestrzeni będę mogły wprowadzać się jednostki UW. Wartość inwestycji wyniesie 8,7 mln złotych.

 

Umowa z pracownią 22 Architekci została podpisana 10 lutego. Pracownia ta zajęła pierwsze miejsce spośród 30 propozycji projektowych zgłoszonych w przeprowadzonym w zeszłym roku konkursie architektonicznym.

Program wieloletni

Budowa budynku na górnym dziedzińcu kampusu przy Krakowskim Przedmieściu jest jedną z inwestycji programu wieloletniego. Głównym celem programu jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Budżet programu to blisko 1 mld złotych. Więcej informacji na temat programu wieloletniego znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/program-wieloletni-uniwersytet-warszawski-2016-2025/