Trwa przetarg na projekt przebudowy poddasza Pałacu Kazimierzowskiego, które zostanie zaadaptowane na potrzeby biur zajmujących się obsługą studentów i doktorantów oraz pracowników naukowych. Oferty w przetargu można składać do 6 marca. Przebudowa poddasza jest jedną z inwestycji programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Organizowany przez Uniwersytet Warszawski przetarg dotyczy opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na cele administracyjno-biurowe. Gmach znajdujący się na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu jest siedzibą władz rektorskich oraz wielu biur administracyjnych UW.

 

Inwestycja realizowana jest w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, kompleksowego programu rozwoju uczelni. Celem przebudowy obecnie nieużywanego poddasza budynku jest stworzenie dodatkowej przestrzeni, z której korzystać będą biura UW zajmujące się obsługą studentów i doktorantów oraz pracowników naukowych, w tym pochodzących z zagranicy. Powierzchnia poddasza Pałacu wynosi blisko 1000 m2. Po przebudowie będą się tam znajdowały m.in. pomieszczenia do pracy, przestrzeń konferencyjna, pomieszczenia socjalne i techniczne.

 

Budynek pełnił pierwotnie funkcje reprezentacyjnej rezydencji królewskiej. Jego historia sięga czasów panowania dynastii Wazów w XVII w. Gmach został niemal doszczętnie zniszczony podczas II wojny światowej. Współcześnie istniejący Pałac Kazimierzowski odbudowano w latach 1945 -1954.

 

Więcej informacji na temat przetargu znajduje się na stronie Stowarzyszenia Architektów RP oraz na stronie Działu Zamówień Publicznych UW. Termin składania ofert upływa 6 marca.

 

Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w wytycznych funkcjonalno-użytkowych przygotowanych przez Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej.

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”
  • ustanowiony przez Radę Ministrów 3 listopada 2015 r.
  • 1 mld zł na przemianę uniwersytetu
  • 18 inwestycji – nowych i odnowionych budynków, które są narzędziami do osiągnięcia celów
  • 6 celów: rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych, większe umiędzynarodowienie uczelni, rozwój programu kształcenia przez całe życie, rozwój przedsiębiorczości akademickiej, wspieranie innowacyjnych form kształcenia, podnoszenie jakości życia publicznego

 

więcej o programie >>