Do 13 sierpnia można składać wnioski do udziału w konkursie na koncepcję architektoniczną budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4. Z budynku korzystać będą wydziały Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Ekonomicznych. Inwestycja realizowana jest w ramach programu wieloletniego.

Celem inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunków naukowo–dydaktycznych dla studentów oraz pracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, rozproszonego dotychczas w kilku budynkach uniwersyteckich oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni dla pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych. Obiekt powstanie u zbiegu ulic Bednarskiej, Dobrej, Nowy Zjazd i Wybrzeże Kościuszkowskie i zostanie funkcjonalnie połączony z gmachem dawnych Łaźni Teodozji Majewskiej, dotychczasowej siedziby WDIB.

 

Inwestycja realizowana jest w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, który jest kompleksowym programem rozwoju uczelni. Nowy budynek ma sprzyjać większej otwartości uniwersytetu i wzmacnianiu interdyscyplinarności, a także być łatwo adaptowalny do zmieniających się potrzeb i struktury jednostek dydaktycznych. Zgodnie z wytycznymi funkcjonalno-użytkowymi projekt powinien posiadać elementy wspierające innowacyjność oraz służące integracji z otoczeniem.

 

W nowym budynku, poza salami wykładowymi i seminaryjnymi, powinny znaleźć się: specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne i badawcze, takie jak studia TV, radio i FOTO; Laboratorium Badań Medioznawczych; pracownie komputerowe; czytelnia; sale spotkań; pomieszczenia dla kół naukowych i organizacji studenckich; przestrzenie otwarte służące pracy i integracji; pomieszczenia socjalne, administracyjne, a także usługowe.

 

Organizatorami konkursu są Uniwersytet Warszawski i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Konkurs ma dwa etapy. Autorzy najlepszych projektów otrzymają nagrodę pieniężną oraz zaproszenie do negocjacji. Termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu upływa 13 sierpnia. Opracowania studialne w pierwszym etapie konkursu można składać do 28 października. Zakończenie całego konkursu planowane jest na marzec 2020 roku.

 

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich.

 

Spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi odbędzie się 30 lipca o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ulicy Foksal 2 w Warszawie (sala konferencyjna OW SARP, parter).

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”
  • ustanowiony przez Radę Ministrów 3 listopada 2015 r.
  • 1 mld zł na przemianę uniwersytetu
  • 18 inwestycji – nowych i odnowionych budynków, które są narzędziami do osiągnięcia celów
  • 6 celów: rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych, większe umiędzynarodowienie uczelni, rozwój programu kształcenia przez całe życie, rozwój przedsiębiorczości akademickiej, wspieranie innowacyjnych form kształcenia, podnoszenie jakości życia publicznego

więcej o programie >>