Uniwersytet Warszawski realizuje wiele inwestycji, których celem jest budowa lub przebudowa budynków dydaktycznych. Od kilku lat studenci mogą korzystać m.in. z Gmachu Audytoryjnego oraz budynków nauk ścisłych na Ochocie. Obecnie w trakcie realizacji jest 10 inwestycji programu wieloletniego.

Na UW powstaje wiele budynków, których celem jest poprawa warunków studiowania. Realizowany przez UW program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” to kompleksowy program rozwoju uczelni. Jego celem jest stworzenie przestrzeni dla studentów i pracowników, która umożliwi rozwój nauk humanistycznych i społecznych. Program obejmuje budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Wśród nich znajdują się budynki naukowo–dydaktyczne, domy studenckie, budynki remontowane na potrzeby biurowe oraz przestrzeń przeznaczona do zajęć sportowych.

 

Nowo powstała przestrzeń dla studentów będzie aktywizować i uruchamiać kreatywny potencjał, sprzyjać otwartości i integracji. W budynkach pojawią się przestrzenie zarówno do pracy własnej, jak i w grupie. Oprócz sal, w których będą prowadzone wykłady i zajęcia, w budynkach znajdą się także miejsca socjalne i rekreacyjne.

 

W sumie przez 10 lat Uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji przy Krakowskim Przedmieściu, na Służewcu oraz na Ochocie. Budżet programu to blisko 1 mld złotych. Największą inwestycją programu wieloletniego jest budynek przy ul. Dobrej 55, z którego będą korzystać wydziały Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej. Oddanie budynku do użytku planowane jest na rok 2022. Z pierwszej części gmachu pod tym samym adresem, studenci korzystają już od 2012 roku.

 

Realizowane inwestycje programu wieloletniego:
  • Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Dobrej 55 – II etap
  • Budynek naukowo-dydaktyczny na kampusie na Ochocie (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)
  • Budowa domu studenckiego na kampusie na Służewcu
  • BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych
  • Budynek na kampusie głównym (górny dziedziniec)
  • Przebudowa budynku Porektorskiego na kampusie głównym
  • Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na kampusie głównym
  • Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Bednarskiej 2/4
  • Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4
  • Rozbudowa domu studenckiego nr 5 na kampusie na Służewcu na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw UW

Zrealizowane inwestycje

Poza programem wieloletnim na UW realizowane są także inne inwestycje, których celem jest poprawa warunków kształcenia i badań naukowych. Szczególnie pod tym względem rozwinął się kampus na Ochocie. Powstały 3 nowe budynki, w których komfortowe warunki mają przedstawiciele nauk ścisłych i przyrodniczych: gmach Wydziału Fizyki, Centrum Nowych Technologii oraz Centrum Nauk Biologiczno–Chemicznych.

 

Ważną inwestycją zrealizowaną w ostatnich lata jest także rewitalizacja Gmachu Audytoryjnego, z którego korzystają studenci i pracownicy Wydziały Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. W  budynku znajdują się m.in. pracownie multimedialna i badań fokusowych, kabiny tłumaczy, aula z panelami akustycznymi i składaną trybuną mogącą pomieścić 150 osób, a także kafeteria, sale seminaryjne i wykładowe.

 

UW rozwija się także poza Warszawą. Przykładem tego może być nowoczesne Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Obiekt położony jest w nieczynnym kamieniołomie Rzepka, w malowniczych Górach Świętokrzyskich. ECEG zapewnienia dostęp do najbardziej nowoczesnych technologii badawczych. Dzięki temu możliwe jest wdrażanie programów i realizacja badań naukowych przez studentów i pracowników uniwersyteckich z całego świata.

 

Największe inwestycje zakończone w ostatnich latach