Nawiązanie do otaczającej przestrzeni, optymalny układ pomieszczeń, oszczędne środki wyrazu. Tymi cechami charakteryzuje się zwycięski projekt budynku Centrum Sportu i Rekreacji UW, który powstanie na warszawskiej Ochocie. Spośród siedemnastu nadesłanych prac w zakończonym 20 lutego konkursie architektonicznym jury najwyżej oceniło pomysł pracowni Bureau Babyn Michałowski oraz Biura Projektów Lewicki Łatak. Inwestycja jest częścią Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”.

„Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota” ma na celu uzupełnienie oferty sportowej i kulturalnej uczelni. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”.

 

Nowy budynek zapewni komfortowe warunki do uprawiania sportu oraz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym. Znajdować się będą w nim m.in. nowoczesna pływalnia z widownią oraz wielofunkcyjna sala sportowa, umożliwiająca organizację zawodów na szczeblu akademickim. Planowana jest również budowa pełnowymiarowej ścianki wspinaczkowej oraz sali do sportów walki.

 

– Wybraliśmy rozwiązanie najbardziej funkcjonalne i odpowiadające naszym potrzebom. Naszym celem jest budowa Centrum Sportu i Rekreacji, które będzie służyło całej społeczności akademickiej – mówiła podczas ogłoszenia wyników konkursu prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

 

Teren inwestycji znajduje się przy ul. Banacha 2a w Warszawie. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2025 roku. Powierzchnia całkowita budynku szacowana jest na około 12,6 tys. m².

 

Nagrodzone projekty

20 lutego w Pawilonie Wystawowym SARP przy ul. Foksal w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Złożono siedemnaście opracowań. Ocenie komisji konkursowej podlegały m.in. takie kryteria jak: atrakcyjność, oryginalność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań oraz uwzględnienie aspektów proekologicznych i energooszczędnych.

 

Pierwsze miejsce zajął wspólny projekt pracowni architektonicznych Bureau Babyn Michałowski oraz Biuro Projektów Lewicki Łatak. „Sąd Konkursowy docenił wyartykułowaną w pracy relację nowego budynku z budynkiem Wydziału Geologii, właściwe od niego oddalenie i wytworzenie w ten sposób przestrzeni publicznej, będącej bramą do kampusu od strony południowej. Doceniono rozwiązania funkcjonalne skutkujące uzyskaniem optymalnego układu pomieszczeń w ramach powierzchni wskazanej w Regulaminie konkursu. Doceniono przyjęte w projekcie oszczędne środki wyrazu, będące właściwym językiem tworzenia obiektu o funkcji sportowej” – czytamy w uzasadnieniu decyzji konkursowej.

 

Drugie miejsce przyznano pracowni M.O.C. Architekci sp. z o.o. sp. k. Trzecie miejsce zajęła koncepcja architektów Bartłomieja Nawrockiego i Marcina Jojko. Jury przyznało także wyróżnienie pracowniom 22ARCHITEKCI sp. z o. o. oraz Consultor sp. z o.o.

 

Pracownia, która zajęła pierwsze miejsce otrzyma zaproszenie do negocjacji, których celem jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.

 

Organizatorami konkursu są Uniwersytet Warszawski i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Konkurs został ogłoszony 7 grudnia 2023 roku. Opracowania konkursowe można było składać do 30 stycznia 2024 roku.

 

Dyskusja pokonkursowa, podczas której nastąpi szczegółowe omówienie wyników konkursu, odbędzie się 5 marca 2024. Materiały konkursowe oraz szczegółowe informacje na temat rozstrzygnięcia znajdują się na stronie SARP: https://1050.konkurs.sarp.pl/. W siedzibie SARP przy ul. Foksal 2 do 5 marca dostępna jest wystawa prac konkursowych.

 

Program Wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”

Inwestycja jest częścią Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”, kompleksowego programu rozwoju uczelni, którego celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych. Program obejmuje budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków, z których korzystać będą studenci i pracownicy UW. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie UW >>