7 lutego minął termin przesyłania zgłoszeń w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dziedzińca górnego na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. Swoje projekty dostarczyło 30 pracowni. Przebudowa dziedzińca jest jednym z elementów programu wieloletniego.

Konkurs dotyczy zaprojektowania nowego budynku na miejscu Zakładu Graficznego oraz parkingu i zieleni wokół niego. W nowym obiekcie siedziby będą miały jednostki administracji UW, które zajmują się wsparciem kandydatów na studia oraz odpowiadają za obsługę obcokrajowców.

 

Nowy budynek i zrewitalizowany dziedziniec uspójnią dotychczasową przestrzeń. Budynek będzie miał 1300 m2 powierzchni. Będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz powierzchni dla biur, znajdzie się w nim miejsce na kawiarnię. Do spotkań studentów na zewnątrz posłużą nie tylko ławki, ale także amfiteatralne schody.

 

Pracownie zgłaszały się do konkursu w październiku. Najlepsze propozycje architektoniczne poznamy na początku marca. Nagrodą główną jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji, po których okaże się, jaki projekt zostanie zrealizowany.

 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” organizują Uniwersytet Warszawski i Stowarzyszenie Architektów Polskich.

 

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie Działu Zamówień Publicznych UW.

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

– ustanowiony przez Radę Ministrów 3 listopada 2015 r.

– 1 mld zł na przemianę uniwersytetu

– 18 inwestycji – nowych i odnowionych budynków, które są narzędziami do osiągnięcia celów

– 6 celów: rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych, większe umiędzynarodowienie uczelni, rozwój programu kształcenia przez całe życie, rozwój przedsiębiorczości akademickiej, wspieranie innowacyjnych form kształcenia, podnoszenie jakości życia publicznego

więcej o programie >>