W konkursie na koncepcję architektoniczną nowego budynku dla nauk psychologicznych na Ochocie jury wyłoniło trzech zwycięzców. Gmach na kampusie Ochota jest jedną z inwestycji realizowanych w ramach programu wieloletniego UW.

Nowy budynek dla nauk humanistycznych i społecznych ma powstać na kampusie Ochota, w obrębie ulic Żwirki i Wigury, Banacha oraz Pasteura. Będą się w nim odbywały zajęcia ze studentami kierunków takich jak psychologia, kognitywistyka czy psychofizjologia. Naukowcom będzie łatwiej prowadzić badania interdyscyplinarne łączące np. psychologię z informatyką, biologią lub fizyką – prace badawcze z tych trzech dziedzin prowadzone są właśnie na kampusie Ochota.

 

W imieniu Uniwersytetu konkurs na projekt architektoniczny budynku przeprowadziła firma zajmująca się doradztwem prawnym Grupa Sienna. Do konkursu zgłoszono 17 projektów. Jury wzięło pod uwagę atrakcyjność koncepcji, powiązanie przestrzenne z otoczeniem, rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku, ekonomikę rozwiązań w trakcie użytkowania budynku oraz koszty projektowe. Koszt wzniesienia obiektu ma wynieść ok. 117 mln zł. Prace budowlane zakończą się do 2022 roku.

 

Pierwsze miejsce zajęła pracownia Piotr Bujnowski Architekt, drugie miejsce – Marek Budzyński Architekt, trzecie miejsce – Are Stiasny/Wacławek. Laureaci otrzymają nagrody w wysokości kolejno 50 tys. zł, 35 tys. zł i 25 tys. zł. Jury przyznało także dwa wyróżnienia oraz po 20 tys. zł: pracowni JEMS Architekci oraz pracowni WXCA.

 

Autorzy trzech zwycięskich projektów zostaną zaproszeni do negocjacji. Po ich zakończeniu dowiemy się, która z koncepcji będzie realizowana.

 

Budynek naukowo-dydaktyczny dla nauk psychologicznych powstanie w ramach programu wieloletniego UW. Jego realizacja jest możliwa dzięki przyznaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu w 2015 roku przez Radę Ministrów dotacji w wysokości prawie 1 mld zł. Do 2025 roku Uniwersytet przeprowadzi 18 inwestycji. Trwają już m.in. prace nad II etapem gmachu dla nauk lingwistycznych przy ul. Dobrej 55, a także nad dostosowaniem podziemi Biblioteki Uniwersyteckiej do prowadzenia w nich zajęć sportowych. W wyremontowanych lub nowych budynkach będą dobre warunki do pracy i nauki, co przyczyni się do zwiększenia zakresu badań, poszerzenia oferty kształcenia interdyscyplinarnego oraz umiędzynarodowienia uczelni.

Skład jury konkursu

prof. Bolesław Stelmach – sędzia przewodniczący, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów RP

arch. Henryk Łaguna – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP

prof. Ewa Kuryłowicz – sędzia konkursowy SARP

dr Katarzyna Sadowy – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP

prof. Anna Giza Poleszczuk – prorektor UW ds. rozwoju

Jerzy Pieszczurykow – kanclerz UW

Maria Cywińska – dyrektor administracyjna, Wydział Psychologii UW

arch. Michał Sikorski – Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW

arch. Ewa Rudnicka – Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW

dr Maciej Mijakowski – Fundacja Poszanowania Energii, Politechnika Warszawska – głos doradczy

Kamila Mizeracka – sekretarz sądu konkursowego

Wystawa pokonkursowa

11 stycznia o godz. 16.30 w holu Pałacu Kazimierzowskiego otwarta zostanie wystawa prezentująca projekty laureatów konkursu na koncepcję architektoniczną budynku dla nauk psychologicznych. Tego samego dnia odbędzie się debata poświęcona zagadnieniom związanym z przestrzenią akademicką „Uniwersytet Warszawski jutra. Innowacje w przestrzeni kampusów akademickich” (więcej >>).

 

Jednocześnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 (parter, sala 097) będzie można zobaczyć wszystkie 17 projektów, które zgłoszono do konkursu. Wystawa ta będzie czynna od 12 do 31 stycznia.