Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w programie wieloletnim „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, o które wnioskowała uczelnia. Uchwała została opublikowana w Monitorze Polskim. Zmiany dotyczą m.in. lokalizacji i zakresu niektórych inwestycji.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmian uniwersytet wystąpił w czerwcu 2017 roku do resortu nauki. Po ich akceptacji przez ministerstwo zmiany były procedowane przez rząd RP. 19 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę, w której przyjęła wnioskowaną przez UW aktualizację programu. Dokument został opublikowany na stronie Monitora Polskiego.

 

Realizacja wieloletniego programu rozwoju UW rozpoczęła się w 2016 r. Jest on finansowany ze specjalnej rządowej dotacji w wysokości prawie miliarda zł. Obejmuje budowę nowych gmachów oraz modernizację istniejących budynków. W sumie zrealizowanych zostanie 18 inwestycji. Program ma pozwolić na znacznie szybszy rozwój badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, zacieśnienie współpracy międzywydziałowej i prowadzenie ambitnych interdyscyplinarnych projektów. Odpowiednie warunki ułatwią międzynarodową wymianę akademicką i rozwój inicjatyw uwzględniających współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Baza będzie służyć tworzeniu ośrodków popularyzujących naukę, szkoleniowych, eksperckich oraz kształceniu przez całe życie.

 

Informacje o programie wieloletnim znaleźć można na stronie: www.uw.edu.pl/program-wieloletni

– Możliwości inwestowania przez uniwersytet w różnych miejscach Warszawy nie zależą tylko od nas, ale również od miasta, miejscowych planów zagospodarowania terenu, a często też od konserwatora zabytków. (…) Gdy w otoczeniu uniwersytetu coś się zmienia, musimy dostosowywać nasze plany inwestycyjne. Tam, gdzie sytuacja nie jest do końca jasna, rozważamy kilka wariantów – tak o konieczności wprowadzenia zmian w programie wieloletnim mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, w wywiadzie w piśmie uczelni „UW”. Rozmowę „Musimy myśleć w kategoriach uniwersytetu jako całości, a nie samowystarczalnych wysepek” można przeczytać tutaj (pdf). Zmiany dotyczą m.in. lokalizacji i zakresu niektórych inwestycji, a także zastąpienia danych dotyczących powierzchni poszczególnych budynków informacją o łącznej liczbie metrów kwadratowych, które powstaną lub zostaną zmodernizowane. W opisie inwestycji skoncentrowano się na dyscyplinach naukowych, które będą osią łączącą przyszłych użytkowników nowych budynków.