24 września odbyło się otwarcie nowej jednostki UW – Centrum Współpracy i Dialogu, która będzie platformą współpracy i komunikacji uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Otwarciu Centrum towarzyszyła debata poświęcona roli uczelni w kształtowaniu jakości życia publicznego. Powstanie CWiD wpisuje się w cele programu wieloletniego.

Centrum Współpracy i Dialogu jest nową jednostką UW powołaną w celu promowania dokonań i sukcesów naukowych kadry akademickiej oraz udostępniania wiedzy i uniwersyteckich zasobów badawczych szerokiemu gronu odbiorców, partnerom oraz instytucjom zewnętrznym.

 

 

Głównym zadaniem nowo powołanej jednostki jest popularyzacja osiągnięć i dokonań naukowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz realizacja trzeciej misji uczelni. Jest to także miejsce, w ramach którego będzie realizowana współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Mamy nadzieję, że działalność Centrum Współpracy i Dialogu UW pozwoli naszej uczelni inicjować i z sukcesami realizować programy poprawy jakości życia publicznego w kraju. Ideą, która leży u podstaw powołania Centrum, jest dialog oparty na faktach – wyjaśnia prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

Centrum będzie miało swoją siedzibę w budynkach Ogrodu Botanicznego UW przy Al. Ujazdowskich 4. Gmach, w którym zlokalizowane będą biura CWiD, został przebudowany w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, kompleksowego programu rozwoju uczelni.

 

Głównym celem programu wieloletniego jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. W sumie przez 10 lat Uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji. Budżet programu to blisko 1 mld złotych. Więcej informacji na temat programu wieloletniego znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/program-wieloletni-uniwersytet-warszawski-2016-2025/

 

Otwarcie Centrum odbyło się 24 września o godz. 12.00, przy Al. Ujazdowskich 4. Otwarciu towarzyszyła debata ekspercka pt. „W dobie powszechnej dezinformacji: rola nowoczesnej uczelni i nauki XXI w. w kształtowaniu jakości życia publicznego w Polsce”.

 

W  debacie wzięli udział:

 

  • prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
  • prof. Anna Giza-Poleszczuk, inicjatorka powołania Centrum Współpracy i Dialogu,
  • dr Anna Budzanowska, dyrektor generalny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Marcin Wojdat, sekretarz m. st. Warszawy,
  • Jacek Sztolcman, Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Andrzej Bobiński, Polityka Insight (moderator dyskusji).

W Centrum odbywać się będą wydarzenia łączące świat nauki i biznesu. Pierwsze z nich, spotkanie w ramach Klubu Innowacji Plus, dotyczące nowatorskich projektów w medycynie odbędzie się 26 września. Kolejne planowane są w październiku i listopadzie.