Od 25 do 27 marca na UW odbywały się dni otwarte czterech inwestycji realizowanych w ramach Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”: budynku Porektorskiego, akademika na Służewie, nowego budynku Wydziału Psychologii i gmachu budowanego na górnym dziedzińcu Kampusu Głównego. W spotkaniach wzięli udział studenci, doktoranci i pracownicy UW.

Program Wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016–2027” to kompleksowy plan rozwoju uczelni, którego celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych. Obejmuje budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków, z których korzystać będą studenci, doktoranci i pracownicy UW. W ramach programu powstają lub modernizowane są budynki naukowo-dydaktyczne, akademiki, przestrzenie sportowe oraz siedziby biur i jednostek uniwersyteckich.

 

W najbliższych miesiącach zakończy się realizacja czterech inwestycji: przebudowy budynku Porektorskiego, w którym znajdować się będzie m.in.  ekspozycja poświęcona pamięci Fryderyka Chopina, budowy siódmego akademika UW na Służewie, budowy nowego gmachu Wydziału Psychologii na Ochocie oraz budowy gmachu na górnym dziedzińcu kampusu przy Krakowskim Przedmieściu, w którym mieścić się będą jednostki zajmujące się umiędzynarodowieniem UW.

 

Dni otwarte

25, 26 i 27 marca studenci, doktoranci i pracownicy UW mieli okazję odwiedzić miejsca, w których inwestycje są realizowane, oraz dowiedzieć się więcej na temat możliwości i celów związanych z ich powstaniem. Udział w spotkaniach odbywał się w grupach kilkunastoosobowych.

 

Organizatorem spotkań było Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW. Więcej informacji na temat Programu Wieloletniego znajduje się na stronie UW.

 

Budowa akademika UW nr 7 przy ul. Sulimy

 

Budowa budynku UW na górnym dziedzińcu Kampusu Głównego
Przebudowa Budynku Porektorskiego
Budowa nowego gmachu Wydziału Psychologii na Ochocie