28 tys. m² powierzchni, 92 sale dydaktyczne, nowoczesne laboratoria, sala multimedialna, która pomieści 150 osób, strefy relaksu z mobilnymi siedzeniami, ogród na dachu. 19 maja odbyło się otwarcie nowego budynku UW przy ul. Dobrej 55, który jest największą inwestycją programu wieloletniego UW. W gmachu swoje siedziby mają m.in. wydziały Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii.

Nowy budynek Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje pas działki między ulicami: Dobrą, Lipową, Browarną i Wiślaną. Z budynku korzystają studenci, doktoranci i pracownicy wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii, Ośrodka Studiów Amerykańskich UW oraz innych jednostek w ramach przestrzeni ogólnouniwersyteckich.

 

Największa inwestycja

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Dobrej 55 zarówno pod względem powierzchni, jak i nakładów finansowych jest jedną z największych inwestycji programu wieloletniego, kompleksowego programu rozwoju uczelni. Łączna wartość inwestycji realizowanych w ramach wspomnianego programu wynosi ponad 183 mln zł.

 

Nowy budynek został połączony z wybudowanym w ramach pierwszego etapu obiektem, z którego studenci Uniwersytetu Warszawskiego  korzystają już od 2012 roku.

 

W ramach drugiego etapu powstanie budynek z 4 kondygnacjami naziemnymi i 2 podziemnymi. W gmachu znajdują się m.in.: 92 sale dydaktyczne, 70 pomieszczeń administracyjnych, 39 pomieszczeń naukowo-badawczych, 7 sal konferencyjnych, przestrzenie wspólne umożliwiające integrację społeczności wydziałów, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia biblioteczne oraz sala multimedialna ze składaną trybuną, która może pomieścić ponad 150 osób. Budynek charakteryzuje się licznymi przeszkleniami i stonowaną kolorystyką. W części podziemnej zlokalizowano garaż, w którym oprócz parkingu znajduje się także rowerowania z miejscem na 120 rowerów.

 

 Dzięki realizacji inwestycji powstały odpowiednie warunki pracy oraz nauki dla pracowników i studentów UW m.in. wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii. Nowa siedziba wzmocni potencjał uczelni w zakresie prowadzenia interdyscyplinarnych badań w obszarze nauk humanistycznych i społecznych – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Dokumentację projektową I i II etapu inwestycji wykonała pracownia Kuryłowicz & Associates. Prace budowlane prowadziła firma Hochtief S.A. Nadzór inwestorski prowadziła firma Arup Polska Sp. z o.o.

 

Przestrzeń przyjazna i proekologiczna

– Chcemy, aby przestrzeń Uniwersytetu Warszawskiego była bardziej przyjazna dla społeczności akademickiej, a także dla środowiska. W gmachu zastosowano rozwiązania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, takie jak np. podjazdy i windy oraz rozwiązania związane z budownictwem ekologicznym i energooszczędnością. Wśród nich wymienić można m.in. instalację paneli fotowoltaicznych czy możliwość zdalnego sterowania klimatyzacją – mówi prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

 

Na elewacji, tak samo jak w części pierwszej, położono blachę miedzianą od strony ul. Wiślanej oraz konstrukcję umożliwiającą dopływ świeżego powietrza z zewnątrz od ul. Browarnej i ul. Lipowej. W budynku znajdują się dziedzińce, które doświetlają budynek oraz zapewniają dodatkową przestrzeń, pokrytą roślinnością: dziedziniec australijski (jedyny zadaszony), afrykański, europejski, azjatycki i oraz amerykański (dawniej nazywany germańskim), znajdujący się w pierwszej części gmachu. Na dachu budynku znajduje się ogród, z którego widać panoramę lewobrzeżnej Warszawy oraz Stare Miasto.

 

Nowoczesne badania i dydaktyka

–Tu, gdzie dzisiaj się zebraliśmy, stał budynek naukowo-dydaktyczny Browarna 8/10. Został oddany do użytku w 1972 roku. Pierwszym użytkownikiem był Instytut Lingwistyki Stosowanej. Mówię o tym dlatego, że podziwiamy nowoczesność tego budynku. Lingwistyka stosowana od zawsze była i jest innowacyjna tak samo, jak Uniwersytet Warszawski – podkreślił prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych podczas uroczystości otwarcia budynku.

 

W budynku możliwe będzie prowadzenie badań naukowych opierających się na najnowocześniejszych metodach językoznawstwa korpusowego, dydaktyki translacji i przekładu audiowizualnego, socjolingwistyki, lingwistyki komputerowej. Uruchomione zostaną dwa nowoczesne laboratoria (laboratorium EEG oraz laboratorium fonetyczne), a także pracownie: glottodydaktyczna, kanadystyczna, pracownie dla humanistyki cyfrowej, pracownie i kabiny tłumaczeniowe oraz nowoczesne przestrzenie dla zespołów grantowych i badawczych afiliowanych. W salach multimedialnych zastosowano nowoczesne rozwiązania informatyczne.

 

– Badania naukowe obecnie muszą być prowadzone nie tylko w zespołach badawczych, działających ponad podziałami organizacyjnymi poszczególnych jednostek uniwersytetu czy wydziałów, ale także coraz bardziej interdyscyplinarnie. Takie możliwości stwarza przestrzeń budynku „Dobra 55”. Mam na myśli nie tylko infrastrukturę badawczą, ale także przestrzeń w dosłownym tego słowa znaczeniu, tj. przestronne, jasne pokoje pracy naukowej, których atmosfera wprost zachęca do spotkań, kreatywnych rozmów, „burz mózgów” i wspólnej intensywnej pracy – podkreśla prof. Magdalena Olpińska-Szkiełko, dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW.

 

Nowoczesna infrastruktura sprzyja także prowadzeniu innowacyjnych zajęć dla studentów w zakresie języków obcych. – W nowoczesnych pomieszczeniach dydaktycznych będziemy realizować dydaktykę na kilkunastu kierunkach studiów, korzystając przy tym z doświadczeń koleżanek i kolegów z innych kierunków, które organizujemy na wydziale. Mamy niepowtarzalną szansę, aby rozwijać kluczowe obszary badań dotyczące języka, kultury i komunikacji oraz objąć zasięgiem badań i dydaktyki wszystkie kontynenty – zaznacza prof. Robert Małecki, dziekan Wydziału Neofilologii UW.

O programie wieloletnim

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016–2027” to kompleksowy program rozwoju uczelni. Jego celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Budżet programu to niemal 1 mld złotych. Więcej informacji o programie wieloletnim znajduje się na stronie UW >>