Spotkanie online z prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – 2 kwietnia

Spotkanie online z prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

Rektor UW o wyzwaniach, które przed uczelnią stawia nadzwyczajna sytuacja – 28 marca

Rektor UW o wyzwaniach, które przed uczelnią stawia nadzwyczajna sytuacja

Prorektor Jolanta Choińska-Mika o kształceniu – 27 marca

Film z udziałem prof. Jolanty Choińskiej-Miki

Rekomendacje dla studentów rozważających powrót do akademików – 27 marca

Rekomendacje dla studentów rozważających powrót do akademików

Elektroniczny obieg dokumentów związanych z projektami NCN realizowanymi na UW – 27 marca

Elektroniczny obieg dokumentów związanych z projektami NCN realizowanymi na UW

Funkcjonowanie rad naukowych dyscyplin – 27 marca

Funkcjonowanie rad naukowych dyscyplin

Prorektor Andrzej Tarlecki o aktualnych sprawach administracyjno-organizacyjnych – 26 marca

Prorektor Andrzej Tarlecki o aktualnych sprawach administracyjno-organizacyjnych

Prorektor Maciej Duszczyk o sprawach naukowych członków społeczności UW w warunkach epidemii – 25 marca

Prorektor Maciej Duszczyk o sprawach naukowych członków społeczności UW w warunkach epidemii

Zarządzenie rektora w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w obiektach UW – 23 marca

Zarządzenie rektora w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w obiektach UW

 

Komunikat w sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów – 18 marca

Komunikat w sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów

Zarządzenie Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni – 17 marca

Zarządzenie Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni

 

Komunikat rektora dot. funkcjonowania uczelni od 16 marca

Komunikat rektora dotyczący funkcjonowania uczelni od 16 marca

Komunikaty MNiSW oraz NCN – 13 marca 2020

Komunikaty MNiSW oraz NCN

 

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2 – 13 marca 2020

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2

 

Komunikat Zespołu Rektorskiego UW dot. rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW – 12 marca 2020

 

Komunikat rektora UW dot. odwołania posiedzenia Senatu UW (18.03) i spotkania Senatu UW z kandydatami na rektora UW (17.03) – 12 marca 2020

Komunikat rektora UW dot. odwołania posiedzenia Senatu UW i spotkania Senatu UW z kandydatami na rektora

Zdalny dostęp do zasobów online BUW – 12 marca 2020

Zdalny dostęp do zasobów online BUW

Rekomendacje rektora UW dot. posiedzeń rad – 12 marca 2020

Rekomendacje rektora UW dot. posiedzeń rad

Organizacja zajęć zdalnych na UW – 12 marca 2020

Organizacja zajęć zdalnych na UW

Praca administracji UW – 12 marca 2020

Praca administracji UW

 

Komunikat rektora UW w sprawie poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach organizowanych poza Uniwersytetem Warszawskim – 11 marca 2020

Komunikat rektora UW w sprawie poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach organizowanych poza UW

 

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek oświatowo-wychowawczych – 11 marca 2020

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek oświatowo-wychowawczych

Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

 

Komunikat Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa – 4 marca 2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa

Komunikat w sprawie zaleceń dot. procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusowych – 2 marca 2020

Komunikat w sprawie zaleceń dot. procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusowych

 

Komunikat dot. sytuacji wynikającej z wystąpienia przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 we Włoszech – 26 lutego 2020

Komunikat dot. sytuacji wynikającej z wystąpienia przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 we Włoszech

Komunikat dot. sytuacji wynikającej z rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV – 31 stycznia 2020

Komunikat dot. sytuacji wynikającej z rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV