Komunikat dotyczący narzędzi do prowadzenia zdalnych zajęć i egzaminów

Wideokonferencje, wykłady i inne formy zdalnego nauczania mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem różnych, stosowanych także dotychczas, narzędzi informatycznych. Rekomendowane jest przy tym wykorzystywanie zwłaszcza narzędzi uruchomionych przez Uniwersytet Warszawski lub udostępnionych na potrzeby UW przez partnerów, z którymi uczelnia zawarła umowy. 21 i 26 maja ukazały się nowe zarządzenia rektora UW w sprawie zasad studiowania … Czytaj dalej Komunikat dotyczący narzędzi do prowadzenia zdalnych zajęć i egzaminów