Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego związanymi z decyzją o zawieszeniu działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2. Zalecenia zawierają m.in. rekomendacje dla studentów powracających z zagranicy oraz mieszkających w domach studenckich. Dokument został opublikowany na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego >>