Senat UW dokonał zmian w sposobie postępowania w sprawie nadania stopni doktora oraz doktora habilitowanego. Uchwała senatu, podjęta na posiedzeniu online w dniu 29 kwietnia, wprowadza możliwość obrony prac doktorskich i przeprowadzania kolokwiów habilitacyjnych w trybie zdalnym.

Zmianie uległa uchwała nr 481 senatu UW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Do załącznika nr 1 uchwały został m.in. dodany zapis:

W okresie wynikającego z przepisów prawa ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu obrona rozprawy doktorskiej może zostać przeprowadzona w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację (…).

 

Do załącznika nr 2 uchwały został m.in. dodany zapis:

W okresie wynikającego z przepisów prawa ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu kolokwium habilitacyjne może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu i rejestrację (…).