Funkcjonowanie rad naukowych dyscyplin

Rady naukowe dyscyplin na Uniwersytecie Warszawskim mogą do 10 kwietnia obradować i podejmować uchwały w trybie zdalnym. Taka możliwość dotyczy spraw pilnych, niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Zespół pod przewodnictwem prorektora Macieja Duszczyka opracował szczegółową instrukcję obradowania tych organów zdalnie. Rady naukowe dyscyplin (RND) należą do organów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zostały utworzone na mocy … Czytaj dalej Funkcjonowanie rad naukowych dyscyplin