Komunikat w sprawie świadczeń dla studentów i doktorantów

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 22 kwietnia komunikat dotyczący wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę – form i sposobu składania oraz zasad ich przyznawania. Komunikat adresowany jest do studentów oraz doktorantów. Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia wydała 22 kwietnia komunikat dotyczący formy i sposobu składania … Czytaj dalej Komunikat w sprawie świadczeń dla studentów i doktorantów