„Defending Asgard, independence and human rights. The use of history in current affairs” to tytuł wykładu, który na Uniwersytecie Warszawskim wygłosił Guðni Th. Jóhannesson, prezydent Islandii. Spotkanie było częścią jego oficjalnej wizyty w Polsce.

Guðni Th. Jóhannesson przed objęciem urzędu prezydenta Islandii w 2016 r. był profesorem historii na Uniwersytecie Islandzkim. Jest cenionym autorem książek historycznych, ma też za sobą doświadczenia dziennikarskie.

 

Jednym z punktów jego oficjalnej wizyty w Polsce był wykład na Uniwersytecie Warszawskim. 4 marca, w wystąpieniu pt. „Defending Asgard, independence and human rights. The use of history in current affairs”, prezydent Islandii odniósł się do dobrych i złych stron wykorzystywania historii we współczesnych działaniach. Poruszył kwestie dotyczące mitologii nordyckiej, m.in. związane z krainą Asgard. – Musimy bronić naszego starożytnego dziedzictwa przed niewłaściwym wykorzystaniem przez rasistowskich ekstremistów. Musimy bronić różnorodności, wolności i tolerancji (…). W tej obronie należy wykorzystać starożytne zwyczaje i źródła – mówił prezydent Islandii.

 

 

Podczas wykładu Guðni Th. Jóhannesson przedstawił znaczenie pamięci historycznej, posługując się zarówno przykładami z dziejów odzyskiwania niepodległości przez Islandię i Polskę, jak również nawiązaniami do popkultury. Wspomniał m.in. o temacie szkoły zimowej zorganizowanej w ramach 4EU+ na UW  – „Memory in Conflict”.

 

Na zakończenie prezydent Islandii odpowiedział na kilka pytań publiczności związanych m.in. z postawą jego państwa wobec brexitu, społecznością polską na Islandii oraz metodami wykorzystywania historii w polityce edukacyjnej.