Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) ogłosiła 30 stycznia 2020 r. stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym w związku z wybuchem epidemii 2019-nCoV.

 

W związku z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Uniwersytet Warszawski rekomenduje:

  • odwołanie wyjazdów indywidualnych i grupowych pracowników, doktorantów i studentów do Chin;
  • wystąpienie do chińskich partnerów UW z sugestią przełożenia wizyt delegacji z chińskich instytucji do czasu odwołania przez Światową Organizację Zdrowia stanu zagrożenia zdrowia publicznego.

Jednocześnie przypominamy o rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących profilaktyki zakażeń koronawirusem. Eksperci WHO zalecają w szczególności:

  • częste mycie rąk wodą z mydłem lub płynami na bazie alkoholu;
  • zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania i kaszlu, a następnie wyrzucenie chusteczki i umycie rąk;
  • unikanie dotykania oczu, ust i nosa;
  • zaszczepienie się przeciwko grypie;
  • unikanie podróżowania podczas choroby;
  • unikanie bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę lub kaszlą;
  • unikanie kontaktu z żywymi zwierzętami i powierzchniami, na których te zwierzęta przebywały, a także z osobami chorymi podczas przebywania w miejscach, gdzie odnotowano przypadki zarażenia nowym koronawirusem;
  • unikanie spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbanie o higienę miejsc, w których przygotowywane jest surowe mięso lub podroby.

Więcej informacji na temat zasad prawidłowego postępowania wobec ryzyka rozwoju epidemii znajduje się na stronie WHO: www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.

 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia osoby, które w ostatnim czasie były w Chinach lub miały kontakt z osobami, które były w Chinach, a jednocześnie mają niepokojące objawy (temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności) powinny zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych. Szczegółowe informacje na temat objawów oraz lista oddziałów dostępna jest na stronie: www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic.

 

Jednostki administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego są w bezpośrednim kontakcie z uczelniami chińskimi i monitorują rozwój sytuacji.

 

Członkom naszej społeczności, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia psychologicznego w związku z epidemią koronawirusa, przypominamy, że na UW funkcjonuje Centrum Pomocy Psychologicznej. Pomoc można uzyskać w ramach usługi „Walk-in clinic”: http://cpp.uw.edu.pl/walk-in-clinic.

 

Bieżące doniesienia na temat sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem 2019-nCoV można znaleźć na stronach: