Na stronie zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl udostępnione zostały informacje dotyczące uproszczonych procedur i materiałów szkoleniowych na temat możliwości organizacji nauczania online na platformie Kampus, przygotowanych przez Centrum Kompetencji Cyfrowych. 20 marca wydziały i pozostałe jednostki dydaktyczne ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od 23 marca będą odbywać się zdalnie.

Zgodnie z zarządzeniem nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 r. na Uniwersytecie Warszawskim zostały odwołane wszystkie zajęcia, za wyjątkiem tych prowadzonych zdalnie. Społeczność uczelni może korzystać z rozwiązań umożliwiających organizację zajęć online, w tym tych uruchamianych na platformie e-learningowej Kampus.

Zajęcia zdalne na platformie Kampus:

Na specjalnie przygotowanej stronie zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl udostępnione zostały informacje dotyczące uproszczonych procedur i materiałów szkoleniowych na temat możliwości organizacji nauczania online na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus, przygotowanych przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Zamieszczono tu instrukcje zarówno dla wykładowców, jak i studentów.

 • Zgłaszane zajęcia są sukcesywnie tworzone przez CKC UW na platformie e-learningowej Kampus zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • Po otrzymaniu dostępu do utworzonych e-zajęć, wykładowca może rozpocząć zamieszczanie materiałów oraz zadawać prace studentom, korzystając z narzędzi dostępnych na e-kursie.
 • Najistotniejsze wskazówki nt. podstawowych funkcji platformy, umieszczania materiałów na e-zajęciach oraz komunikacji ze studentami są dostępne w „Niezbędniku prowadzącego”, który czasowo zastępuje indywidualne szkolenia w CKC UW.
 • Aby ułatwić współpracę, wszelkie pytania i problemy związane z uruchamianiem i obsługą zajęć zdalnych na platformie Kampus należy zgłaszać wyłącznie na adres help desku podany na stronie zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl.
 • Zajęcia zdalne rozpoczęte przed 10 marca br. prowadzone są bez zmian.
 • Zajęcia mieszane (blended learning) mogą być samodzielnie uzupełnione o dodatkowe
  materiały przez prowadzącego.
 • Kursy wspomagające (repozytoria materiałów) można wykorzystać do prowadzenia zajęć
  zdalnych bez potrzeby tworzenia nowych.

 

Inne narzędzia wykorzystywane do prowadzenia zajęć online:

Do powyższych narzędzi wsparcie zapewnia dział IT UW. Można korzystać też z innych rozwiązań, np. BlueJeans, Microsoft Teams, Discord (nie są one jednak kontrolowane przez IT UW).

20 marca wydziały i pozostałe jednostki dydaktyczne ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca będą prowadzone w formie zdalnej.

 

Jednostki, które są już gotowe do prowadzenia zajęć online dla swoich studentów przy pomocy innych narzędzi niż te, które zostaną zaproponowane przez CKC UW, mogą rozpocząć je wcześniej niż 23 marca, pod warunkiem wszakże, że wszyscy studenci będą o tym poinformowani i zgłoszą możliwość uczestnictwa w tych zajęciach. W innym przypadku, trzeba poczekać do 23 marca. O odbywających się zajęciach online studentów poinformują kierownicy jednostek dydaktycznych.

 

Zajęcia online są traktowane jak „zwykłe” zajęcia, co oznacza ich realizację w ramach wyznaczonego na dany rok pensum.