Zdalne obrony prac doktorskich i kolokwia habilitacyjne

Senat UW dokonał zmian w sposobie postępowania w sprawie nadania stopni doktora oraz doktora habilitowanego. Uchwała senatu, podjęta na posiedzeniu online w dniu 29 kwietnia, wprowadza możliwość obrony prac doktorskich i przeprowadzania kolokwiów habilitacyjnych w trybie zdalnym. Zmianie uległa uchwała nr 481 senatu UW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania … Czytaj dalej Zdalne obrony prac doktorskich i kolokwia habilitacyjne