Na co dzień w akademikach UW mieszka 2085 studentów, w tej chwili jest to 1115 mieszkańców. Uniwersytet Warszawski przygotował rekomendacje dla osób rozważających powrót do domów studenta.

Zarządzeniem rektora UW z 10 marca, w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa, zostały zawieszone zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie. Po opublikowaniu rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, które zawierały zalecenie opuszczenia akademików, wiele osób mieszkających w domach studenta wyjechało.

 

Obecnie niektórzy studenci myślą o powrocie. Jednak Uniwersytet Warszawski rekomenduje tymczasowo powstrzymanie się od przyjazdu do momentu otrzymania informacji, w jakiej formie będą się odbywać zajęcia po 14 kwietnia.

 

W przypadkach konieczności powrotu, osoby przyjeżdżające muszą zgłosić wcześniej ten fakt kierownikom akademików e-mailowo oraz w momencie przyjazdu wypełnić ankietę dotyczącą czasu i miejsca przebywania poza akademikiem. Wcześniejsze zgłoszenie powrotów do domów studenta pozwoli na przygotowanie się organizacyjne i podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Dane kontaktowe domów studenta UW znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich.

 

Osoby przebywające na terenie akademików zachowują się w sposób bardzo odpowiedzialny i zdyscyplinowany, dlatego też wszyscy, którzy wyjechali również proszeni są o odpowiedzialność i zachowanie podobnej ostrożności. Prośba o rezygnację z powrotu podyktowana jest troską o dobro wszystkich mieszkańców i pracowników administracji domów studenta.