W związku z ograniczonym funkcjonowaniem Uniwersytetu Warszawskiego w okresie pandemii koronawirusa rektor UW wydał postanowienie w sprawie zmiany organizacji trwającego roku akademickiego. Dotyczy ono w szczególności zajęć dydaktycznych semestru letniego oraz letniej sesji egzaminacyjnej.

Wobec nadzwyczajnych okoliczności wywołanych pandemią koronawirusa zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy na Uniwersytecie Warszawskim zostały przeniesione w tryb zdalny. W związku z tym, że nie wszystkie programy będą mogły być zrealizowane w tym trybie (np. zajęcia laboratoryjne) kalendarz akademicki 2019/2020 został znowelizowany.

 

5 maja 2020 roku, w związku z zarządzeniem nr 50 z 10 marca 2020 r. (z późn. zm.), rektor UW wydał postanowienie nr 10 w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Warszawskim. Dotyczy ono nowelizacji kalendarza akademickiego w części poświęconej semestrowi letniemu.

 

Postanowienie nr 10 rektora UW z 5 maja 2020 roku zawiera informacje o:
  • przełożeniu terminu zakończenia zajęć dydaktycznych z 10 czerwca na 2 sierpnia 2020 roku. Dotyczy on tylko tych zajęć, których program nie będzie mógł być zrealizowany wcześniej;
  • przełożeniu terminu zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej z 5 lipca na 23 sierpnia 2020 roku i organizacji jej w trzech blokach:
  1. blok: 15 czerwca – 5 lipca 2020 roku,
  2. blok: 13 lipca – 2 sierpnia 2020 roku,
  3. blok: 3 – 23 sierpnia 2020 roku.

Jeśli program zajęć zostanie zrealizowany wcześniej niż 2 sierpnia, zaliczenie albo egzamin mogą odbyć się już np. w I bloku sesji. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki dydaktycznej (po rozpoznaniu sytuacji, jaka panuje na danym kierunku studiów). Informacja na temat bloku, w którym zorganizowana zostanie sesja letnia pojawi się na stronie internetowej jednostki dydaktycznej do 31 maja 2020 roku;

 

  • organizacji egzaminów z języków obcych od 15 czerwca do 2 sierpnia 2020 roku. Szczegółowy harmonogram egzaminów z języków obcych zostanie ogłoszony do 25 maja 2020 roku przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej;
  • organizacji egzaminów poprawkowych z języków obcych od 31 sierpnia do 13 września 2020 roku;
  • terminach bloków wakacyjnych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w postanowieniu nr 10 rektora UW z 5 maja 2020 roku >>