Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Główny Inspektorat Sanitarny wydały komunikaty, w których odradzają podróże do 11 gmin we Włoszech objętych kwarantanną w związku z wystąpieniem przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 (w regionie Lombardii: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano; w regionie Wenecji Euganejskiej: Vo’ Euganeo, Padwa).

 

W związku z zaleceniami MSZ i GIS Uniwersytet Warszawski rekomenduje:

  • odwołanie wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów UW do 11 gmin we Włoszech objętych kwarantanną;
  • wystąpienie do włoskich partnerów UW z 11 gmin we Włoszech objętych kwarantanną z sugestią odwołania przyszłych przyjazdów pracowników, doktorantów i studentów na Uniwersytet Warszawski.

Biuro Współpracy z Zagranicą jest w stałym indywidualnym kontakcie z osobami planującymi wyjazd do Włoch w ramach programu Erasmus. BWZ ustala z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus kwestie formalne związane z ewentualnym skróceniem lub anulowaniem wyjazdów.

 

Jednocześnie ze względu na możliwość rozwoju sytuacji zalecamy monitorowanie bieżących komunikatów dla osób podróżujących, które w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zamieszczają na swoich stronach internetowych:

Osoby, które planują podróż do regionów Włoch nieobjętych kwarantanną, proszone są również o śledzenie komunikatów włoskich służb sanitarnych.

 

Decyzje o ewentualnym usprawiedliwieniu czasowej nieobecności na uczelni osób, które powróciły do Polski z krajów, w których wystąpiły przypadki koronawirusa, podejmują indywidualnie: w przypadku pracowników – kierownicy jednostek (dziekani wydziałów i kierownicy pozostałych jednostek), w przypadku studentów – kierownicy jednostek dydaktycznych (prodziekani ds. studenckich i zastępcy kierowników ds. studenckich).

 

Osoby planujące podróż do innych krajów, w których wystąpiły przypadki koronowirusa, proszone są o śledzenie komunikatów na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i zaleceń dla podróżujących na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczących poszczególnych krajów oraz o podejmowanie kroków analogicznych do opisanych powyżej.

 

Przypominamy również o rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących profilaktyki zakażeń koronawirusem. Eksperci WHO zalecają w szczególności:

  • częste mycie rąk wodą z mydłem lub płynami na bazie alkoholu;
  • zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania i kaszlu, a następnie wyrzucenie chusteczki i umycie rąk;
  • unikanie dotykania oczu, ust i nosa;
  • zaszczepienie się przeciwko grypie;
  • unikanie podróżowania podczas choroby;
  • unikanie bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę lub kaszlą;
  • unikanie kontaktu z żywymi zwierzętami i powierzchniami, na których te zwierzęta przebywały, a także z osobami chorymi podczas przebywania w miejscach, gdzie odnotowano przypadki zarażenia nowym koronawirusem;
  • unikanie spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbanie o higienę miejsc, w których przygotowywane jest surowe mięso lub podroby.