Na Uniwersytecie Warszawskim rozważane jest przesunięcie rozpoczęcia zajęć w przyszłym roku akademickim do 15 października. Dzięki temu możliwe będzie dokończenie procesu rekrutacji na studia I i II stopnia oraz spraw, których rozstrzygnięcie było utrudnione z powodu trwającego stanu pandemii. Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w ustawowym terminie, 1 października 2020 roku.

W związku ze zmianą terminów tegorocznych matur, a także możliwymi utrudnieniami dotyczącymi finalizacji prac dyplomowych przez kandydatów na studia II stopnia, na Uniwersytecie Warszawskim rozważane jest przesunięcie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021. – Po analizie materiałów oraz rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego możemy zaproponować następujące rozwiązanie: oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego odbędzie się w terminie ustawowym, 1 października 2020 roku, ale zajęcia zaczną się 15 października – powiedziała prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia podczas posiedzenia Senatu UW, 24 czerwca.

 

Okres między 1 a 15 października 2020 roku miałby być przeznaczony na dokończenie procesu rekrutacji na studia oraz innych spraw związanych z dydaktyką, których rozstrzygnięcie było utrudnione ze względu na pandemię, m.in. finalizacji prac dyplomowych.

 

– Jest to rozwiązanie prostudenckie – dodała prorektor Choińska-Mika. – Dzięki opracowaniu odpowiedniego harmonogramu, przyszły rok akademicki został zaprojektowany w taki sposób, że unikniemy zasadniczo przesunięcia terminu zakończenia semestru letniego. 

 

Prorektor Choińska-Mika zaznaczyła też, że opracowane na przyszły rok plany dotyczące organizacji kształcenia pozwolą na rozpoczęcie tego okresu z większym spokojem.

 

Kwestia przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na UW będzie przedmiotem szczegółowej dyskusji z przedstawicielami władz jednostek uniwersyteckich odpowiedzialnymi za kształcenie. 

 

Podczas posiedzenia Senatu prorektor Choińska-Mika podkreśliła również, że powrót do stacjonarnych zajęć dydaktycznych w przyszłym roku akademickim w dużej mierze uzależniony jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. – Poprosiłam kierowników jednostek dydaktycznych o przygotowanie symulacji dotyczącej możliwości przeprowadzenia zajęć stacjonarnych w ich jednostkach. Mamy już wytyczne związane z maksymalną liczbą osób, które mogą przebywać w salach ogólnouniwersyteckich. O takie informacje poprosiłam też prodziekanów. Wszystko zależy od warunków lokalnych – powiedziała prorektor Choińska-Mika.

 

W lipcu kierownicy jednostek dydaktycznych przygotują wykaz zajęć, które w przyszłym roku akademickim rozpoczną się w trybie zdalnym albo stacjonarnym. W niektórych jednostkach rozważane jest utrzymanie wybranych zajęć w trybie zdalnym na stałe.

 

AKTUALIZACJA: Zgodnie z postanowieniem nr 11 rektora UW z 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim, zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021 rozpoczną się 15 października.

 

Kalendarz akademicki 2020/2021 >>