W przyszłym roku akademickim częściowe studia na UW będą mogli odbywać studenci krótkoterminowi, skierowani na UW przez zagraniczne uczelnie partnerskie. Jeśli chodzi o służbowe przyjazdy krajowe i zagraniczne na Uniwersytet Warszawski, do 31 sierpnia 2020 roku dozwolone są w szczególności te realizowane w celach naukowych. 

Studenckie przyjazdy 

W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Warszawski przyjmie studentów tzw. “krótkoterminowych”, skierowanych na UW przez zagraniczne uczelnie partnerskie na część programu studiów. Planowane jest przyjęcie przede wszystkim stypendystów Erasmus z uczelni uprawnionych do uczestniczenia w Programie (KA103) oraz studentów z innych programów z państw europejskich (np. CEEPUS, Szwajcarii). Przyjazdy studentów uczelni spoza Europy są zawieszone w pierwszym semestrze 2020/21 lub przełożone na drugi semestr.

 

Najprawdopodobniej studentom tzw. “krótkoterminowym” zostanie zaproponowane kształcenie hybrydowe (zdalne oraz na uczelni). Ostateczna decyzja będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej i możliwości bezpiecznego organizowania zajęć. Ze względu na niemożność zapewnienia warunków zgodnych z rekomendacjami sanitarnymi GIS studentom nie zostaną przyznane miejsca w obiektach UW.

 

Służbowe podróże na UW

Do 31 sierpnia 2020 roku dozwolone są służbowe przyjazdy krajowe i zagraniczne na Uniwersytet Warszawski, w szczególności w celach naukowych. Jednocześnie ostateczną decyzję o przyjęciu konkretnej osoby podejmuje kierownik jednostki, uwzględniając: 

  • możliwość podróżowania, 
  • stan epidemiczny kraju/regionu, z którego planowany jest przyjazd, 
  • wymagania dotyczące kwarantanny w Polsce, 
  • możliwość zapewnienia zakwaterowania w obiektach UW lub w innych miejscu. 

Przyjazdy są zatem organizowane zgodnie z bieżącymi przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia osoby planującej przyjazd, w krajach tranzytowych oraz w Polsce.

Służbowe wyjazdy

Zgodnie z zarządzeniem nr 146 rektora UW z 30 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku służbowe wyjazdy zagraniczne dozwolone są wyłącznie w celach naukowych oraz wyłącznie do krajów, z którymi przywrócony został ruch graniczny. Wyjazdy odbywają się z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w kraju docelowym i w krajach tranzytowych. Osoby wyjeżdżające powinny posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

 

Zarządzenie nr 146 rektora UW z 30 czerwca 2020 roku (pdf) >>