Wykłady w formie online, zajęcia praktyczne w małych grupach – stacjonarnie. To plan dotyczący kształcenia w nadchodzącym semestrze na Uniwersytecie Warszawskim. – Są rzeczy, których nie da się przenieść do sieci. Uniwersytet nie jest szkołą internetową, organizującą różne kursy. Życie uniwersyteckie formuje tych, którzy w nim uczestniczą – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW. Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną się 15 października.

– Zajęcia z dużą liczbą uczestników, np. wykłady na 300-400 osób, będą prowadzone w formie online, natomiast zajęcia praktyczne zostaną zorganizowane stacjonarnie w małych grupach – powiedział prof. Marcin Pałys, rektor UW, w wywiadzie dla Polskiego Radia RDC. Wprowadzenie mieszanego systemu kształcenia w nadchodzącym semestrze związane jest z obowiązującym reżimem sanitarnym, w tym koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego podczas zajęć. – Sala wykładowa, w której mają być zachowane odległości 1,5 m czterokrotnie zmniejsza swoją pojemność, jeśli chodzi o miejsca dla studentów – tłumaczy rektor UW.

 

Decyzja o hybrydowym kształceniu związana jest przede wszystkim z realizacją zajęć praktycznych i warsztatowych. Drugi powód to chęć ułatwienia początkowego funkcjonowania na uniwersytecie dla nowych studentów. – Uniwersytet działa zupełnie inaczej niż szkoła i nie da się tego dobrze na początku opanować zdalnie. Dlatego niezbędne jest to, żeby osoby, które chcą studiować, mogły mieć okazję zobaczenia na miejscu, jak funkcjonuje Uniwersytet, zrozumienia nowych zasad, ale też nauki pewnej samodzielności i odpowiedzialności za własne wybory czy kontaktu z wykładowcami. Tych elementów nie da się przenieść do sieci. One są ważnym elementem edukacji na poziomie wyższym – mówi prof. Pałys. Wspomniał także o innych elementach, które trudno zorganizować online: samorządności studenckiej, wydarzeń kulturalnych czy sportowych:

Nie chcielibyśmy być uniwersytetem, który będzie przestawiał się wyłącznie na zdalne nauczanie. To nie jest internetowa szkoła organizująca różnego rodzaju kursy. To uniwersytet. Życie uniwersyteckie formuje tych, którzy w nim uczestniczą. Na uczelni można się nauczyć nie tylko rzeczy przydatnych zawodowo, ale też pewnego sposobu myślenia, podchodzenia do rozwiązywania problemów, sposobu wspólnego decydowania o przyszłości, bycia społecznością. To jest nieprzekładalne na internet – mówi rektor UW.

Prof. Pałys odniósł się również do kwestii noszenia maseczek na UW, mówiąc, że Uniwersytet dostosuje się w tym zakresie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rozsądku i pragmatyzmu związanego z funkcjonowaniem na uczelni. – Dzisiaj większość osób na UW stara się przestrzegać reżimu sanitarnego. Przekonanie o sensowności korzystania z maseczek jest dosyć duże. Wynika to nie tylko z odgórnych zarządzeń, ale przede wszystkim z własnej inicjatywy osób dbających o zdrowie swoje i innych – mówi rektor UW.

 

Początek zajęć: 15 października

W związku ze zmianą terminów tegorocznych matur, a także możliwymi utrudnieniami dotyczącymi finalizacji prac dyplomowych przez kandydatów na studia II stopnia, na Uniwersytecie Warszawskim zdecydowano o przesunięciu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 na 15 października. Okres między 1 a 15 października 2020 roku miałby być przeznaczony na dokończenie procesu rekrutacji na studia oraz innych spraw związanych z dydaktyką, których rozstrzygnięcie było utrudnione ze względu na pandemię, m.in. finalizacji prac dyplomowych. Oficjalna inauguracja roku akademickiego odbędzie się w ustawowym terminie, 1 października 2020 roku.

Kalendarz akademicki 2020/2021 >>

Całego wywiadu z rektorem UW, w którym mówi m.in. o udoskonalaniu narzędzi do zajęć online, procesie rekrutacji czy powołaniu zespołów rektorskich mających zbadać długofalowy wpływ pandemii na uniwersytet, można posłuchać na stronie radia RDC.